Startpagina Granen

Seizoensstart in granen staat voor de deur

Indien vanaf nu de bodem het toelaat, is het ogenblik aangebroken voor de eerste activiteit op de graanpercelen. Voor de eerste bemestingsfractie in granen is 15-25 maart de ideale periode, maar meer nog dan de datum beslist de temperatuur over de efficiëntie van de eerste bemesting.

Leestijd : 6 min

B ij een te koude temperatuur van de plant en bodem zal er een veel tragere opname en werking zijn en meer kans op verlies door vervluchtiging en uitspoeling. Ook de onkruidbestrijding in de weiden en granen is aan de orde.

Granen

Minerale stikstofbemesting

Dit jaar merken we in de N (stikstof) analyses een duidelijk hogere N-reserve in de bovenste lagen. De vorige twee jaren lag de N-inhoud van de lagen tot 60 cm diepte op amper 0-25 kg N per ha. Onze granen stonden dus eerder tijdens de winter in armoede. Dit jaar is dit niet zo.

We zien nu een reserve van 30-70 kg N per ha. Dit ligt dus gemiddeld 30 kg of eenheden hoger. Oorzaak hiervan is de droge, koelere winter.

De eerste stikstofgift moet de plant in staat stellen zich optimaal tot de 2e-3e knoop te ontwikkelen.

Indien het de bedoeling is om alles gedurende de teelt mineraal toe te dienen is voor gerst het blind advies (dus zonder staalname) 50-60 kg N/ha voor de eerste fractie. Voor de andere granen is dit 60-80 kg N/ha.

Korrel of vloeibaar?

Algemeen kan gesteld worden dat dit jaar de granen veel minder ontwikkeld uit de winter komen dan de vorige jaren, wat de keuze meer doet overhellen naar korrelvormen. Echter ook vloeibare stikstof kan als eerste fractie dienen.

Weet dat de samenstelling van bv ammoniumnitraat (27% N) en vloeibare stikstof (30% N) anders is. Met 100 kg/ha ammonium (korrel) meststof geeft u dus 27 kg of eenheden N/ha. Met 100l of 130 kg/ha vloeibare N heeft u 39 eenheden N/ha.

Ammoniumnitraat bestaat uit 50% nitraat (direct opneembaar voor wortels nadat de korrel opgelost is door vocht) en 50% ammonium die eerst omgezet moet worden naar nitraat (nitrificatie) vooraleer die opneembaar wordt.

Nitrificatie kan dagen tot zelfs weken duren en hangt af van temperatuur en vocht.

In vloeibare N zit er 25% nitraat en 25 % ammonium en 50% N in amidevorm (traagst werkende bodem). Deze 50% zal nog een stuk trager beginnen werken (zeker 1 week) aangezien amide (ureum) eerst naar ammonium moet omgezet worden en dan naar nitraat.

Het voordeel is uiteraard wel dat hier de korrel niet eerst moet oplossen door vocht maar de werking op een droge bodem direct kan aanvangen. Nadeel is dat wegens het niet kunnen onderwerken er een fractie vervluchtigt. Bij vloeibare vorm kan er uiteraard ook een deel via blad werken. Veel van deze opname hangt af van de toestand van het blad. Vandaar dat dit jaar eerder korrelvormen gekozen worden. Voor een vloeibare eerste fractie kunnen alle types doppen gebruikt worden. Verbranding treedt niet zo snel op. Regendoppen krijgen toch de voorkeur en liefst in de namiddag op een droger gewas.

Organische mest

Dit jaar denken er opnieuw meer telers aan om organische mest in het voorjaar op granen toe te passen. Meestal gebeurt dit door sleepslangen systemen met voorkeur voor het navelstreng systeem. Zo komen er geen zware gewichten op het perceel, wat de toediening in tijdstip flexibeler maakt. Vanaf dit jaar zal toedienen na de oogst beperkt kunnen gebeuren.

Voor focusbedrijven die niet op zware klei zitten is de algemene uitrijregeling vanaf vorig jaar verkort en mag enkel nog tussen 1 maart en 15 augustus voor varkens- en runderdrijfmest. Maar na de hoofdteelt moet er uiterlijk op 31 juli een vanggewas gezaaid zijn. Voor gerst kan dit nog nipt, voor tarwe uiteraard niet! Na tarwe zal er dus voor focusbedrijven geen mest afzet meer mogelijk zijn na de oogst!

Organische bemesting van maximaal 170 kg N en 70 kg P/ha komt overeen met 15,5 ton mestvarkens (brijbak) drijfmest of 24 ton zeugen- en runderdrijfmest. De fosforinhoud is de beperkende factor voor varkensmest. Zeugenmest bevat dan weer weinig stikstof.

Runderdrijfmest is perfect evenwichtig. Vanaf dit jaar bepaalt de P klasse van het perceel de hoeveelheid dierlijke mest. Percelen in P klasse 4 of waar dus geen P grondstalen genomen werden is de P gift beperkt tot 55 kg P/ha.

Indien men wil afwijken van de forfaitaire inhouden van mest kan dit via een mestanalyse. Zo kan een lagere mestinhoud aangetoond worden zodat een hoger aantal liters kan toegediend worden.

Indien men denkt aan organische mest te gebruiken is het toch best deze zo snel mogelijk toe te dienen in het seizoen. Wanneer toch nog wat dient gewacht te worden is het aangeraden toch eerst een lichte minerale bemesting te doen.

Eerst zo snel mogelijk 20-40 eenheden mineraal toedienen is aan te bevelen.

Onkruidbestrijding en vloeibare N

Granen die nog geen herbiciden kregen in het najaar dienen snel na of samen met of in bepaalde gevallen zelfs beter voor de bemesting behandeld tegen onkruid.

Bij percelen gerst die nog geen onkruidbehandeling kenden of zware duistbezetting in tarwe behandel je best zo vlug mogelijk. Hier is korrelvormige bemesting dan ook de beste optie.

Indien je vloeibare stikstof gebruikt hou er rekening mee dat er best 1 à 2 (bij droogte) weken gewacht moet worden met bepaalde herbiciden, anderen kunnen samen toegepast worden. Raadpleeg hiervoor uw fytohandelaar.

Eerst herbiciden en dan vloeibare stikstof kan na 4-5 dagen. Na korrel vormige meststoffen kan dit na 1-2 dagen.

Onkruidbestrijding

De omstandigheden tijdens behandelen zijn belangrijker dan de datum. Droog gewas, hoge relatieve vochtigheid en vochtige bodem is de basis. Geen te grote schommelingen tussen dag en nacht temperaturen zijn nog belangrijker. Best 4-5 dagen met minimum 5 graden tijdens de nacht en 10 graden overdag.

Een eerste bemesting helpt ook duidelijk om de minder vitale onkruiden (kleefkruid, paarse dovenetel, duivekervel, …) eerst opnieuw te laten groeien wat een bestrijding verbetert.

Gerst

Indien gerst nog niet behandeld werd zijn Axial, isoproturon en c hloortoluron de enige grassenmiddelen.

Als breedbladige partners zijn Biathlon(Duo), Primus(Perfect), Primstar of Trevistar aangewezen.

Indien wel behandeld in het najaar zal een correctie meestal niet nodig zijn. Toch niet wat betreft grassen. Een kleine breedbladige correctie (Primus(Perfect)) kan soms wel aan de orde zijn.

Controleer toch de velden op mogelijke grassen, kamille en kleefkruid.

Andere granen

Onbehandeld voor de winter of correctie op grassen:

Voor vroege toepassingen op weinig ontwikkelde grasonkruiden is Attribut, Caliban (Duo,Top) en Hussar Ultra een ideale combinatie, aangevuld met Primus en Primus Perfect. Voor de duistproblemen maakt men best de keuze uit Atlantis + Capri (Duo/Twin) (+ eventueel Lexus) + Olie. Ook Axial en de toevoeging van magnesiumsulfaat/bitterzout/Microtop/Combitop en/of uitvloeiers op basis van aminozuren lijken de werking te verbeteren.

Isoproturon is aan zijn laatste periode bezig. Toch zal er met de wettelijke maximumdosis van 1,2 l/ha tegen straatgras en duist weinig meerwaarde zijn.

Capri(Duo, Twin), Atlantis of Lexus gamma en aangevuld met passende partners: Primus (Perfect), Starane, Primstar, Trevistar, Biathlon(Duo), Hussar Ultra,… is de basis bij niet-probleem percelen.

Behandeld voor de winter

Indien behandeld in het najaar zal er in vroeg gezaaide granen slechts een kleine correctie nodig zijn op breedbladigen die we nog kunnen uitstellen tot de eerste groeiregulator.

Correctie tegen breedbladigen kent dezelfde redenering als in gerst. Hier kan ook wel Atlantis, Capri (Twin, Duo), Lexus gamma. Vooral tegen composieten zoals (klein) kruiskruid en knopkruid is de Baccara behandeling zwakker. Hier is er met Primus en Primus Perfect als correctie een goede vroege oplossing mogelijk.

Straatgras zal, gezien dat isoproturon eruit gaat, meer aandacht verdienen. Hier is Hussar Ultra of Pacifica de beste aanvulling.

Insecten

Voor het ogenblik zien we geen insecten (luizen) op granen. Landbouwleven houdt u op de hoogte.

Ziekte

Onze granen staan er tot nu zeer gezond bij. Een kleinere gewasstand, koele december en januari, en zeker een grotere N-reserve zijn hier verantwoordelijk voor.

U kan meer over groeiregulatie en ziekten lezen in een volgend artikel.

LVC

Lees ook in Granen

Tarweprijs op laagste niveau sinds 2 jaar

Granen De tarweprijs op de termijnmarkten is deze week gezakt tot het laagste peil in twee jaar. Dat komt grotendeels door de verlening van de graandeal en de gunstige vooruitzichten voor de oogsten in Europa en in Rusland.
Meer artikelen bekijken