ForFarmers positief over eerste jaarhelft

ForFarmers ziet in België aandacht voor medicijngebruik.
ForFarmers ziet in België aandacht voor medicijngebruik. - ForFarmers

Nummer 2 in België

Het Nederlandse ForFarmers sprak in het verleden de ambitie uit om al alle landen waar het bedrijf actief was de nummer 1 of 2 te willen zijn in omzet. Met de overname van Voeders Algoet uit Zulte is dat wat ons land betreft ook gelukt. Deze overname komt in de tweede helft van dit jaar in de cijfers van het moederbedrijf.

Sterke stijging

Forfarmers verzette de eerste helft van dit jaar 4,8 miljoen ton veevoeder, een stijging met 2,1% tegenover de eerste helft van vorig jaar. In Nederland, België en Duitsland steeg de groei door onder andere meer natte en droge bijproducten en losse grondstoffen te verkopen. In het Verenigd Koninkrijk was er een beperkte daling. “We zijn tevreden over de afgelopen zes maanden. Vooral in Duitsland en België hebben we een zeer sterke stijging weten te realiseren, die groter was dan de krimp in het Verenigd Koninkrijk.”

Meer specialties

De brutowinst steeg met 5% tot €217,7 miljoen euro en de ebitda zonder incidentele posten groeide met 1,2% tot €52,3 miljoen euro. Voor de cluster Duitsland-België steeg de ebitda zelfs met 19,1% tot 8,3 miljoen euro. “De groei steeg vooral door speciale producten zoals voeders voor jonge dieren beter in de markt te zetten”, aldus Arnout Traas van ForFarmers.

In Nederland verkocht het bedrijf zijn akkerbouwactiviteiten. In Polen kocht het 60% van de aandelen van het Poolse Tasomix. En in ons land nam het bedrijf dus Voeders Algoet over. In Duitsland bouwt het in Wesel een nieuwe voederfabriek om de Duitste groei te kunnen blijven ondersteunen.

Non-ggo en antibioticareductie

ForFarmers heropende een fabriek in Deventer om in te spelen op de groei in het non-ggo segment. Dat is een tendens die het bedrijf zowel in Nederland, Duitsland als België ziet. Voor ons land ziet het die vraag vooral vanuit geiten- en legkippenhouders. In België merkt ForFarmers ook de toenemende aandacht voor antibioticareductie op. Voorts moet het bedrijf in thuisland Nederland omgaan met de fosfaatreductie bij melkveehouders. Ook in Duitsland zijn er strengere beperkingen over de hoeveelheid mest die mag worden uitgereden, waardoor fosfaat en nitraat in de varkenssector moet teruggedrongen worden.

Meer export, duurdere voeders?

Wat de toekomst betreft merkte CEO Yoran Knoop de wereldwijde spanningen inzake invoertarieven op met een mogelijke positieve impact op de exportmogelijkheden van Europees varkensvlees naar bijvoorbeeld Azië. Aan de negatieve zijde ziet de CEO dan weer de uitzonderlijke droogte die leidt tot mindere oogsten en dus schaarsere granen. “Er is zeker geen tekort; er zijn voldoende regio’s elders in de wereld waar deze vandaan kunnen gehaald worden, maar er komt dus wel druk waardoor ze duurder worden. Die hogere grondstofprijzen zullen doorgerekend worden aan de veehouders, waardoor bijvoorbeeld varkenshouders extra druk zullen voelen op de marges als ze die kostverhoging niet kunnen doorvertalen naar hun afnemers.

Ook rundveehouders met minder ruwvoer op het boerenerf zouden kunnen nood hebben aan meer mengvoer.

In België wil ForFarmers organisch groeien, maar blijft het ook openstaan voor “het doen van passende overnames.”

IDC

Meest recent

Meest recent