Waarom Danone de boeren beter serieus neemt...

DSC_0097

Een groep van enkele tientallen jonge melkveehouders luidde deze week de noodkreet: ze voelen zich niet serieus genomen door Danone. De zuivelonderneming zette twee jaar geleden een aantal melkveehouders aan de dijk en nu opnieuw. Daarnaast beperkt Danone de melkveehouders in hun groei. Wie jaarlijks meer dan 2% volumegroei noteert, wordt door Danone als het ware beboet. Daarnaast zet Danone naar de smaak van veel melkveehouders wat te dwingend in op duurzaamheidsmaatregelen, die bovendien niet altijd praktisch toepasbaar zijn of voldoende vergoed.

Danone is een beursgenoteerde onderneming. Wie levert aan Danone, levert aan een bedrijf voor wie één doel het allerbelangrijkst is: het binnen de grenzen van de wet plezieren van de aandeelhouders. Zij willen dividend en een zo hoog mogelijke waarde voor hun aandelen, kortom: winst. Elke drie maanden moeten de cijfers blinken, anders zakt de koers en neemt de waarde van de aandelen af.

Linksom of rechtsom mag een leverancier van Danone niet hetzelfde toewijding verwachten als het geval is bij een coöperatie. Hier is juist de landbouwer de aandeelhouder en is niet de winst maar een optimale melkprijs het devies. Dat neemt niet weg dat Danone zoals alle bedrijven op een fatsoenlijke manier moet omgaan met leveranciers, zeker wanneer ze jarenlang een cruciale grondstof leveren en daarbij voldoen aan steeds scherpere eisen op het gebied van kwaliteit en duurzaamheid.

Tegelijk hebben Danone en haar leveranciers behoefte aan een sterke keten. De één een vaste plek om haar product af te zetten, de ander een gegarandeerde grondstoffenstroom. In de spijkerharde concurrentiestrijd die de internationale zuivel geworden is, geldt bovendien dat onderscheidend vermogen steeds belangrijker wordt. Danone heeft dus behoefte aan propere melkveehouders die de juiste kwaliteit en als duurzaam aangemerkte melk leveren.

Het is daarom vooral vanuit welbegrepen eigenbelang dat Danone de boeren nog eens opzoekt, en zoekt naar de beste oplossing voor iedereen. Anders stemmen boeren straks met hun voeten over het beleid.

JCB

Meest recent

Meest recent