Startpagina Aardappelen

Geen oppervlaktewater in aardappel

De ervaring leert dat het niet mogelijk is de bruinrotbacterie uit te roeien in de waterlopen van de provincies Antwerpen en Limburg waar ze reeds gevonden werd in het verleden.

Leestijd : 3 min

In deze omstandigheden, blijft het gevaar bestaan op de besmetting van aardappelteelten via het oppervlaktewater. Daarom zijn de beschermende maatregelen die destijds voor de betrokken zone uitgevaardigd werden, nog altijd van toepassing. Zij worden in het kort hieronder samengevat.

Beschermingszone van 44 gemeenten

Op grond van de verspreiding van de bacterie in de verschillende waterlopen werd een beschermingszone afgebakend die volgende gemeenten omvat: Arendonk, Balen, Beerse, Berlaar, Brecht, Dessel, Dilsen-Stokkem, Geel, Grobbendonk, Ham, Hamont-Achel, Heist-o/d-Berg, Herentals, Herenthout, Herselt, Hulshout, Kasterlee, Kinrooi, Leopoldsburg, Lier, Lille, Lommel, Maaseik, Malle, Meerhout, Merksplas, Mol, Neerpelt, Nijlen, Olen, Oud-Turnhout, Overpelt, Ranst, Ravels, Retie, Rijkevorsel, Schilde, Schoten, Turnhout, Vorselaar, Vosselaar, Westerlo, Zandhoven en Zoersel.

Aansprakelijkheid

Wij wijzen alle betrokken telers er in het bijzonder op dat het noodzakelijk is die maatregelen nauwgezet toe te passen omdat zij anders bij eventuele besmetting volledig aansprakelijk kunnen worden gesteld. In dat geval kan het recht op schadevergoeding in het gedrang komen (KB van 5 december 2004 tot vaststelling van de door de aardappelproducenten verschuldigde tijdelijke crisisbijdragen voor het vergoeden van verliezen ingevolge maatregelen tegen schadelijke organismen).

Hieronder worden de maatregelen die van kracht zijn binnen deze 44 gemeenten vermeld.

Vermijd gebruik oppervlaktewater

Het is verboden om oppervlaktewater (o.a. uit kanalen, beken, vijvers...) op enigerlei wijze te gebruiken bij de teelt van aardappelen, tomaten en aubergines.

Oppervlaktewater mag aangewend worden voor het beregenen van andere percelen dan percelen met aardappelen, tomaten of aubergines, mits: alle nodige voorzorgen worden genomen om te beletten dat aardappelpercelen met het gebruikte oppervlaktewater in aanraking komen – bijgevolg voldoende afstand van aardappelpercelen houden; de installaties of delen ervan die gebruikt worden voor het beregenen van deze percelen, niet in aanraking komen met aardappelpercelen.

Aardappelpercelen mogen beregend worden met ander dan oppervlaktewater (bijvoorbeeld grondwater) mits vooraf de daartoe gebruikte installatie volledig en grondig te spoelen met ander dan oppervlaktewater.

Verplichtingen aardappelteler

Iedere aardappelteler in de beschermingszone moet volgende verplichtingen naleven:

vóór 30 april aangifte doen van al zijn met aardappelen beteelde percelen met een oppervlakte van meer dan 10 aren. De melding moet ingediend worden bij de Provinciale Controle-Eenheid van de provincie waarin de percelen gelegen zijn. De vereiste formulieren kunnen op de hieronder vermelde kantoren bekomen worden;

de teeltrotatie respecteren: aardappelen mogen niet méér dan 1 keer om de 3 jaar op hetzelfde perceel geteeld worden.

Uit vergaarbekken voor tomaat of aubergine

Onder de verantwoordelijkheid van de teler kan voor beregening van tomaten of aubergines oppervlaktewater afkomstig uit een vergaarbekken gebruikt worden op voorwaarde dat:

de teler vóór 30 april een aangifte indient bij het FAVV. Formulieren kunnen op de hieronder vermelde kantoren bekomen worden;

het betreffende vergaarbekken vrij is van waardplanten van de bruinrotbacterie;

het vergaarbekken gevuld is met grond- of regenwater of wanneer het gevuld wordt met oppervlaktewater dient het water minstens 48 uur opgeslagen te worden alvorens gebruik ervan bij de teelt van tomaten of aubergines is toegelaten;

regelmatige analyses van oppervlaktewatermonsters (genomen door het FAVV) aantonen dat er géén fytosanitair risico aanwezig is.

FAVV - AFSCA

Lees ook in Aardappelen

Meer artikelen bekijken