Startpagina Actueel

Geen behandeling tegen bladluizen in wintergranen nodig

Uit de bladluistellingen eind vorige en begin deze week in wintergerst en wintertarwe, blijkt dat de luizen de vorst doorgaans niet overleefd hebben. Enkele percelen vertoonden echter nog bladluizen.

Leestijd : 2 min

In de wintergerst wordt van de bladluizen die aanwezig waren eind november, nagenoeg niets meer waargenomen. Op 3 percelen met een variëteit tolerant aan het dwergvergelingsvirus werden wel nog bladluizen teruggevonden, maar ook op deze locaties was de aanwezigheid gereduceerd.

In de wintertarwe werden geen bladluizen gevonden. De weinige luizen die op deze percelen in het najaar werden waargenomen zijn verdwenen.

Tellingen werden ook uitgevoerd op een perceel triticale en spelt in de kustpolder. Er werden geen bladluizen gevonden.

Besluit

Er kan momenteel gesteld worden dat (op basis van de huidige waarnemingen) een insecticide-behandeling algemeen niet nodig zal zijn, behalve op slechts enkele percelen. De enkele percelen waar nu nog bladluizen worden waargenomen, wijzen erop dat het verstandig is om op percelen met een hoge aantasting in het najaar alsnog een veldcontrole uit te voeren. Ook percelen wintergranen met in de directe omgeving aanwezigheid van waardplanten voor bladluizen zoals grassen, Japanse haver als groenbemester en graanopslag dienen best gecontroleerd te worden op de aanwezigheid van bladluizen. Waardplanten kunnen immers optreden als reservoir voor het dwergvergelingsvirus.

Gezien het hoge percentage virusdragende bladluizen vorig najaar kan het vergelingsvirus zich heel snel verspreiden in de lente als er nu virusdragende bladluizen aanwezig zijn. Daarom is het in het voorjaar nodig een bladluisbehandeling uit te voeren vanaf het ogenblik dat er levende bladluizen aanwezig zijn, ongeacht het aantal aanwezige bladluizen. Hoe meer bladluizen er waargenomen worden op een perceel, hoe groter de opbrengstderving.

Uit de berichtgeving vanuit Wallonië blijkt dat de bladluizen in Wallonië onder de daar heersende klimatologische omstandigheden de vorst niet overleefd hebben (Bron: CADCO - Actualité - céréales du 14 mars 2017).

Op rassen wintergerst tolerant ten aanzien van het dwergvergelingsvirus dient geen insecticidebehandeling uitgevoerd te worden (Bron: Livre Blanc “Céréales” – september 2016).

LCG

Lees ook in Actueel

Portugese regering rantsoeneert water voor landbouw

Actueel De Portugese regering heeft besloten water te rantsoeneren in het oosten van de Algarve. De toeristische regio in het zuiden kreunt onder de droogte. Het doel is om op termijn het gebruik van grondwater met 15% te verminderen
Meer artikelen bekijken