Startpagina Varkens

Hoe beschermt u uw varkens tegen varkenspest?

DGZ roept op om als varkenshouder alert te zijn voor Afrikaanse varkenspest. Varkenshouders moeten waakzaam zijn voor alarmbellen en hun bioveiligheid optimaliseren. Onder andere wordt aangeraden om het aantal voertuigen op het erf te beperken.

Leestijd : 2 min

Omdat er geen vaccin bestaat om de dieren te beschermen, zijn oplettendheid en bioveiligheidsmaatregelen treffen heel belangrijk. Er is geen gevaar voor de volksgezondheid, maar de economische gevolgen voor de getroffen landen zijn enorm. Wees dus alert voor mogelijke insleep op uw bedrijf.

Wat te doen bij een verdenking?

Afrikaanse varkenspest is aangifteplichtig. Contacteer dus steeds uw dierenarts of de bevoegde instanties bij het minste vermoeden. Een vroege detectie is immers heel belangrijk in de bestrijding van de ziekte.

Naar aanleiding van de twee gevallen in Etalle wordt aan het publiek gevraagd om verdachte vaststellingen in de natuur onmiddellijk te melden aan het callcenter van de Service Public de Wallonie op het telefoonnummer 1718.

Wanneer moeten de alarmbellen rinkelen?

Bij ongewone, acute sterfte (kan oplopen tot 100%) kan er sprake zijn van Afrikaanse varkenspest. Koorts, daling van de eetlust, depressie en diarree kunnen eveneens symptomen zijn, net als onderhuidse bloedingen met roodverkleuring van de huid tot gevolg.

De ziekte kan heel snel sterfte veroorzaken maar kan ook een trager tot zelfs chronisch ziektebeeld teweegbrengen. In deze gevallen zijn de symptomen minder intens.

Hoe beschermt u uw dieren?

Er bestaat geen vaccin tegen Afrikaanse varkenspest. U kan uw bedrijf en uw dieren dus enkel beschermen door het strikt toepassen van hygiëne- en bioveiligheidsmaatregelen.

DGZ raadt aan om gebruik te maken van een hygiënesluis. Voorzie bedrijfskledij en -laarzen voor bezoekers, maar probeer het aantal bezoekers in elk geval te beperken. Laat nooit personen toe op het bedrijf die recent in een risicogebied geweest zijn of in contact geweest zijn met everzwijnen.

Voorzie een goede quarantainestal en pas een quarantaineperiode van ten minste vier weken toe.

Beperk voertuigen op uw bedrijf en laat in elk geval enkel gereinigd en ontsmet transport toe. Toegang voor voertuigen die een risicogebied gepasseerd zijn is uit den boze.

Vermijd dat wilde everzwijnen het erf kunnen betreden. Vermijd ten alle tijden contact tussen uw varkens en wilde everzwijnen.

Voeder varkens nooit met keukenafval.

DGZ

Lees ook in Varkens

Europese Commissie keurt vrijwillige uitkoopregeling Vlaamse varkenshouderijen goed

Varkens Om een globale afbouw van de varkensstapel en een reductie van de ammoniakuitstoot tegen 2030 te realiseren heeft Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) een vrijwillige stopzettingsregeling voor varkensbedrijven uitgewerkt. De Europese Commissie heeft zopas laten weten groen licht te geven voor de organisatie van een oproep, waarbij de Vlaamse varkensbedrijven met de hoogste stikstofimpact op de natuur hun varkensstallen vervroegd en vrijwillig kunnen stopzetten.
Meer artikelen bekijken