Startpagina Akkerbouw

Nederlandse en Duitse verzekeraars tonen interesse in aanbieden Vlaamse brede weersverzekering

De Vlaamse regering gaat na of er binnen de verzekeringssector interesse is om landbouwers een ‘brede weersverzekering’ aan te bieden. Die zou schade door extreme weersomstandigheden moeten vergoeden. Verzekeraars die al actief zijn in Nederland zoals Vereinigte Hagel en AgriVer toonden alvast interesse om een verzekering aan te bieden in Vlaanderen.

Leestijd : 5 min

In Nederland is de brede weersverzekering al van kracht sinds 2010, en het heeft er al zelfs een evaluatie op zitten. Nog voor 2002 moest de overheid vaak bijspringen in het vergoeden van schade als gevolg van extreme weersomstandigheden. België wil ook de brede weersverzekering invoeren. Maar wat zijn de voor- en nadelen van het systeem? Is de brede weersverzekering in Nederland een succes of zijn er nog kinderziekten?

Landbouwleven stak zijn licht op bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, kortweg de RVO, en sprak met de directeur van Vereinigte Hagel Jan Schreuder en de directeur van AgriVer Marien Boersma. Beiden representeren een ‘onderlinge’ verzekeringsmaatschappij, wat wordt omschreven als een coöperatie van landbouwers.

Interesse in Vlaanderen

Verzekeraars hebben zeker interesse in Vlaanderen. Schreuder gaf aan al enkele jaren in gesprek te zijn met het Departement en Boerenbond: “We willen in Vlaanderen de brede weersverzekering doorvoeren. De gesprekken met het Departement en met Boerenbond gebeuren in elk geval al in een goede harmonie. We hopen dat het in 2019 er zal zijn, en eventueel in 2020. Vanuit de EU wordt ook sterk gestimuleerd voor een structurele oplossing voor weercalamiteiten.” Ze vinden dat elke landbouwer hier ook gebruikt van moet maken in de toekomst: “Het extreme weer zal steeds meer toenemen. Het is ook bijna elk jaar wel iets”, klinkt het.

Ook Agriver toont belangstelling om een brede weersverzekering aan te bieden. “Maar het traject is lastig”, vertelt Boersma. “Als je het rampenfonds doet blijven bestaan naast de brede weersverzekering, dan zorgt dat voor een moeilijke start. Voor een brede weersverzekering moet immers betaald worden, en voor het rampenfonds niet. Mensen hebben dan de keuze snel gemaakt.” Hij ziet de verzekering wel niet als enige oplossing: “Als ondernemer moet je ook maatregelen nemen om extreem weer door te komen. Zo kan je drainage voorzien bij wateroverlast, of watertoevoer bij droogte.”

Boersma vindt het goed dat de brede weersverzekering van start is gegaan als calamiteitenverzekering in Nederland. “Als je het bekijkt als een schadeverzekering, dan wordt het een onbetaalbaar product. De 30% schadedrempel (zie hieronder) en beperkte vergoeding moeten de continuïteit van het getroffen bedrijf garanderen. Het kan bovendien enkel lukken met een brede deelname. We kunnen niet enkel klanten hebben in het begin die een zeer hoog risico hebben.”

Werking brede weersverzekering

Een brede weersverzekering moet men allereerst als iets anders voorstellen dan het rampenfonds. Voor een brede weersverzekering heeft de landbouwer een verzekeringspremie betaald. Enkel degene die verzekerd is, kan een schadevergoeding ontvangen. Op het rampenfonds kan in principe iedereen beroep doen.

Echter, een verzekerde ziet zijn verlies pas gedekt als aan verschillende voorwaarden wordt voldaan. Zo moet er minimaal 30% schade zijn aan het gewas, in vergelijking met het gemiddelde van de laatste vijf jaar. Dit percentage wordt bepaald op het niveau van een aaneengesloten stuk grond waarop een enkel gewas geteeld wordt. Die schade moet het gevolg zijn van extreme weersomstandigheden: regenval, droogte, (nacht)vorst, sneeuw, ijzel, storm, hagel of brand door blikseminslag kunnen aanleiding geven tot schade. Ten slotte moet de verzekering betrekking hebben op open teelten. Hiermee wordt akkerbouw, vollegrondsgroententeelt, bollenteelt, sierteelt, fruitteelt en boomkwekerij bedoeld.

Extra voorwaarden verzekeraars

Bovenop bovenvermelde voorwaarden legt elke verzekeraar nog specifieke voorwaarden op. In Nederland zijn er verschillende verzekeraars met een brede weersverzekering met een polis die RVO heeft goedgekeurd, zoals AgriVer B.A., Vereinigte Hagel en OFH / BFAO U.A. Verder bieden Interpolis en Avéro Achmea, twee merknamen van verzekeraar Achmea, een brede weersverzekering. De twee merken hanteren dan ook dezelfde voorwaarden.

“Tussen de verzekeraars zijn er verschillen, en die zitten hem in bijvoorbeeld de hoeveelheid neerslag die er binnen een bepaalde termijn gevallen moet zijn om een beroep te kunnen doen op een schadevergoeding. Of hoeveel neerslagtekort er moet zijn, of het aantal graden vorst. Verder hanteren sommige verzekeraars 30% als een eigen risico, en dus maximaal 70% schadevergoeding. Sommige verzekeraars keren bij 100% schade ook 100% schadevergoeding uit, dus dan wordt deze 30% als een drempel gehanteerd”, komen we te weten van het RVO. Voor België is het nog niet duidelijk welke voorwaarden zullen worden gehanteerd.

Dure verzekeringspremie?

De prijs van de verzekeringspremie verschilt van verzekeraar op verzekeraar. Er zijn verscheidene factoren die de premie bepalen, zoals het soort gewas, de grondsoort, de regio waarin het perceel ligt, de poliskosten,... Verder speelt de keuze voor een andere drempelwaarde dan 30% een rol. Bepaalde kortingen hebben ook invloed, zoals de meerjarenkorting (loyaliteitskorting), de ‘no claim’ korting of een algemene korting op de premie omdat er in het verleden minder schadeclaims waren dan verwacht.

“De landbouwer geeft in het voorjaar de verzekerde waarde op voor een gewas. Daar betaalt die dan een premie voor, en wordt ook de schade naar uitgekeerd. Iemand die hoger verzekert, betaalt dus meer premie, maar krijgt bij schade ook meer uitkering”, licht Schreuder nog toe.

Of de prijs zal stijgen is een moeilijk te beantwoorden vraag. “Dat hangt voor een belangrijk deel af van de schade-uitkeringen en niemand kan in de toekomst kijken. Zodra er weinig schades zijn, voeren sommige verzekeraars een korting door op de premie”, verklaart het RVO.

Subsidie helpt!

Het is in Nederland mogelijk om een subsidie aan te vragen bij het afsluiten van een brede weersverzekering bij een verzekeraar: een ‘tegemoetkoming premie brede weersverzekering’ wordt het genoemd. In het begin werden enkele honderden aanvragen voor een subsidie ingediend. Voor 2017 meldt RVO dat er 1.650 landbouwers een tegemoetkoming premie brede weersverzekering hebben ontvangen. Ze verwachten in 2018 dat het aantal zal stijgen naar 1.750. Nederland spendeerde dan ook steeds meer aan subsidies. In de jaren 2010 tot en met 2017 werd in totaal bijna 51 miljoen euro aan subsidie uitbetaald. De indruk is dat vooral hagel een belangrijke oorzaak van schade is, vooral in de fruitteelt. In de akkerbouw is dat vooral overvloedige regenval.

Stijgend aantal deelnemers

Bij Vereinigte Hagel wordt een stijging waargenomen in de interesse. Schreuder: “Nu in parlement werd besloten dat ook de assurantiebelasting op de brede weersverzekering wordt afgeschaft, verwachten we voor volgend jaar een verdere groei in het aantal deelnemers. Het is de enige mogelijkheid om je financieel te beschermen tegen extreme weerscalamiteiten.” Volgens hem zouden 1.800 akkerbouwers zich aangesloten hebben voor een brede weersverzekering. “Waarvan 55 % bij Vereinigte Hagel”, klinkt het.

MV

Lees ook in Akkerbouw

Meer artikelen bekijken