Startpagina Paarden

Uw mening: Centrale hengstenkeuring in Ghlin: circus of correct verloop?

De centrale hengstenkeuring editie 2018 beroert nog steeds de gemoederen. Bij gebrek aan kennis van de feiten komt men snel uit bij het begrip circus. De oorspronkelijke betekenis van circus komt uit het Romeinse rijk: circusgebouw waar naast wagenrennen met paarden ook gladiatoren gevechten hielden, criminelen werden geëxecuteerd en andere vormen van publiek vermaak gehouden werden. Wel daar leek het ook een beetje op.

Leestijd : 3 min

KMBT is bevoegd

De Koninklijke Maatschappij het Belgisch Trekpaard (KMBT) is gemachtigd organisator van de hengstenkeuring en staat dus de facto ook in voor de organisatie en het verloop ervan. Bij de staatshervorming van 2000 werd de instelling aangepast aan de nieuwe staatsstructuur met een Vlaamse (VFBT) en een Waalse vleugel (EWCTB). KMBT blijft de koepelorganisatie en het moederstamboek. Intussen is de erkenning van EWCTB ingetrokken en verkreeg AWCTB een erkenning als stamboek in Wallonië. EWCTB blijft functioneren als fokkerijgroepering en is door KMBT erkend als regionale vleugel. Zowel VFBT, als EWCTB en AWCTB erkennen in hun statuten dat KMBT het moederstamboek is. KMBT heeft de bevoegdheid reglementering op te stellen waarin zeer uitdrukkelijk staat dat de hengstenkeuring haar bevoegdheid is, en dit zowel voor de centrale, de bijgevoegde als de bijzondere hengstenkeuring. De KMBT organiseert ook het jaarlijks kampioenschap.

De algemene vergadering van de KMBT van 23 juni 2018 heeft 7 juryleden aangesteld, telkens met meerderheid van stemmen verkozen en zodoende bevoegd voor de hengstenkeuring. Het betreft 4 Vlaamse en 3 Waalse, waarvan 6 op de hengstenkeuring aanwezig. Alleen deze 6 mensen konden in volle bevoegdheid handelen.

Over de schreef

Voor de aanvang van de keuring bij het gebruikelijk overleg tussen de voorzitter en de juryleden, heeft Philippe Deconinck, schatbewaarder van AWCTB, het nodig geacht de toegang tot de ruimte te ontzeggen aan de voorzitter en de 2 reglementair aangestelde Waalse juryleden en dit onder politionele begeleiding. In Wallonië zijn er blijkbaar politiemensen op overschot. Philippe Deconinck heeft eveneens de toegang tot de piste aan deze mensen ontzegd en de bevoegdheid van de KMBT overgenomen. Gezien deze man geen enkele bestuursbevoegdheid heeft binnen de KMBT is hij ook hier juridisch gezien totaal over de schreef gegaan.

Het is ook wel nuttig te weten dat Philippe Deconinck ‘zijn’ organisatie verwaarloosbaar is in de schoot van de KMBT. De cijfers tonen dit aan: het ledenblad van de KMBT had 757 leden in 2017, waarvan 562 in Vlaanderen, 134 in Wallonië en 60 buitenlandse. Van de 134 Waalse behoren 114 toe aan EWTCB en 20 aan AWBTC. In wezen vertegenwoordigt Deconinck geen 3 % van de leden.

Vlaamse juryleden bleven zitten

Bijzonder storend in deze was de houding van de voorzitter van VFBT en van de Vlaamse juryleden. Zij zijn als bange wezels blijven zitten terwijl ze ruim 74 % van de leden vertegenwoordigen. Door deze houding hebben zij Deconinck principieel in het gelijk gesteld, terwijl deze actie volledig in strijd was met de regelgeving.

Honderd jaar geleden was het aan de orde dat een Waal Vlamingen domineerde, maar blijkbaar vandaag ook nog. Ofwel is dit een gebrek aan leiderschap, ofwel een gebrek aan kennis van de regelgeving. Hopelijk betreft dit het laatste want dat kan bijgewerkt worden, terwijl leiderschap; men heeft het of men heeft het niet.

Tot slot zijn het de cijfers van de juryleden reglementair aangesteld door de algemene vergadering van de KMBT, die bepalen welke hengsten onder voorbehoud van de veterinaire keuring, aangenomen worden.

Marcel Vossen

Lees ook in Paarden

Meer artikelen bekijken