Varkenshouders krijgen rekening-Rendac goeddeels terugbetaald

De varkenshouderij gaat gebukt onder lage prijzen.
De varkenshouderij gaat gebukt onder lage prijzen. - LBL

Sinds de uitbraak van de Afrikaanse varkenspest bij wilde everzwijnen in de provincie Luxemburg op 13 september 2018 kampen Vlaamse varkenshouders met aanhoudende financiële problemen, merkt de minister op. De prijzen die zij ontvangen voor hun varkensvlees zijn fors gedaald, in tegenstelling tot de vaste kosten voor onder andere veevoeder, energie en kredietaflossingen die constant blijven. Het financiële verlies van de varkenshouders loopt inmiddels op tot €1 miljoen à €1,5 miljoen euro per week. Voor een aantal bedrijven is de situatie zelfs precair geworden.

Nochtans is geen uitbraak van Afrikaanse varkenspest vastgesteld in Vlaanderen. Via geregeld overleg met de landbouworganisaties, jachtverenigingen en sectororganisaties wordt werk gemaakt van preventieve bioveiligheidsmaatregelen om elke besmetting op Vlaamse bedrijven te voorkomen.

De varkenshouders zullen eerstdaags automatisch een creditnota ontvangen van Rendac. De minister doet tegelijk een oproep aan Europees Commissaris voor Landbouwbeleid, aan de financiële instellingen en aan alle schakels in de agrovoedingsketen om de varkenshouders te helpen deze financieel moeilijke periode te overbruggen.

Meest recent

Meest recent