Startpagina Economie

Varkenshouders krijgen rekening-Rendac goeddeels terugbetaald

Landbouwminister Joke Schauvliege ondersteunt de momenteel noodlijdende varkenssector met €2,88 miljoen euro extra middelen. De overheid neemt daarmee een substantieel deel over van het jaarlijks abonnementsgeld dat de varkenshouders betalen aan Rendac voor de ophaling en verwerking van krengen. Volgens Boerenbond betekent de maatregel concreet dat circa 90 % van de factuur van Rendac wordt ‘kwijtgescholden’.

Leestijd : 1 min

Sinds de uitbraak van de Afrikaanse varkenspest bij wilde everzwijnen in de provincie Luxemburg op 13 september 2018 kampen Vlaamse varkenshouders met aanhoudende financiële problemen, merkt de minister op. De prijzen die zij ontvangen voor hun varkensvlees zijn fors gedaald, in tegenstelling tot de vaste kosten voor onder andere veevoeder, energie en kredietaflossingen die constant blijven. Het financiële verlies van de varkenshouders loopt inmiddels op tot €1 miljoen à €1,5 miljoen euro per week. Voor een aantal bedrijven is de situatie zelfs precair geworden.

Nochtans is geen uitbraak van Afrikaanse varkenspest vastgesteld in Vlaanderen. Via geregeld overleg met de landbouworganisaties, jachtverenigingen en sectororganisaties wordt werk gemaakt van preventieve bioveiligheidsmaatregelen om elke besmetting op Vlaamse bedrijven te voorkomen.

De varkenshouders zullen eerstdaags automatisch een creditnota ontvangen van Rendac. De minister doet tegelijk een oproep aan Europees Commissaris voor Landbouwbeleid, aan de financiële instellingen en aan alle schakels in de agrovoedingsketen om de varkenshouders te helpen deze financieel moeilijke periode te overbruggen.

Lees ook in Economie

Voedermarkt in weken 22-23: Graanmarkt vergt opvolging

Granen De graanmarkt wordt geconfronteerd met diverse uitdagingen, voornamelijk gedreven door weersomstandigheden en geopolitieke factoren. Opvolging is noodzakelijk, aangezien deze uitdagingen een directe invloed kunnen hebben op de prijs en beschikbaarheid van graan op de wereldmarkt.
Meer artikelen bekijken