Kris Peeters ‘zeer ongerust’ over gevolgen op Vlaamse landbouw

Kris Peeters ‘zeer ongerust’ over gevolgen op Vlaamse landbouw

Peeters zegt dat de kern van de regering volgende week samenkomt om de nodige voorbereidingen te treffen. Daarbij zullen ook deskundigen aanwezig zijn van douanediensten en het federaal voedselagentschap FAVV. Woensdag vroeg het FAVV nog om 300 bijkomende manschappen. Wanneer het VK en de EU geen akkoord bereiken over een ordelijke Brexit, betekent dat meer werk voor controlediensten.

"Volgende week is zeer belangrijk", zegt Peeters nog. Dan wordt het voorstel van May al dan niet goedgekeurd. "We zullen dan alles oplijsten om klaar te zijn, ook voor een no-deal scenario", zegt Peeters. "We moeten ons maximaal voorbereiden, ook op een no deal." Maar bijkomende middelen zijn niet beschikbaar, omdat er geen algemene begroting is goedgekeurd voor 2019. "Er moet dus binnen de huidige middelen geschoven worden."

Peeters herhaalt dat hij "zeer bezorgd" is dat dit een "belangrijke impact zal hebben, spijtig genoeg negatief", op de landbouwsector.

BELGA

Meest recent

Meest recent