Startpagina Liefhebberstuin

De Keltische boomhoroscoop

Bij de start van het nieuwe jaar wensen we de trouwe lezers van deze rubriek een tuin vol mooie bloemen en planten, met vele gezonde groenten en lekker fruit. Voor de moderne tuinier zijn planten mooi en/of lekker. Bij de Kelten speelden planten en de natuur een meer prominente rol in het leven. En misschien ware het goed om in onze moderne consumptiemaatschappij de natuur weer beter te leren kennen en te respecteren.

Leestijd : 5 min

D e Kelten, onze verre voorouders, vertaalden de meest opvallende eigenschappen van bomen (groeivorm, groeiplaats, bloei, sterkte van het hout...) naar menselijke karaktertrekken. Ze hadden een kalendersysteem gebaseerd op de stand van zon en maan ingedeeld in 39 periodes, waarbij elke periode verbonden werd met een corresponderende boom. Zo waren er 21 bomen gekend die elk regeerden over een periode in het voor- en het najaar. De data van de seizoenswisselingen hadden elk hun eigen corresponderende boom. Door combinatie van de geboortedag met de corresponderende boom, bepaalden ze de levensboom van een boreling. Deze boom bracht niet alleen geluk, maar gaf volgens de Kelten ook inzicht in de persoonlijkheid, het gedrag en de levensloop van de betreffende persoon. Nieuwsgierig welke boom jouw levensboom is?

De mysterieuze spar

Van 2 tot 11 januari en

van 5 tot 14 juli.

Sparren zijn over het algemeen gesloten en kwetsbaar van aard en houden zich liever op de achtergrond. Ze hebben een bijzonder goede smaak en omringen zich graag met mooie dingen. Ze zijn eerder conservatief ingesteld en vaak sterk geïnteresseerd in geld en macht. De winterspar is meer de solist die zichzelf van alles ontzegt om zijn doel te bereiken, de zomerspar zoekt vooral vertrouwen en veiligheid en voelt zich best thuis tussen soortgenoten.

De edelmoedige iep

Van 12 tot 24 januari en

van 15 tot 25 juli.

Iepen zijn edelmoedig, zelfbewust en individualistisch en daardoor opvallende verschijningen die vaak in de belangstelling staan. Iepen volgen hun eigen weg, waardoor ze vaak zonderling of excentriek overkomen. Iepen houden van creatievelingen en geloven in de goedheid van de mens. In de liefde is de iep eerder afwachtend; heeft hij eenmaal gekozen dan is hij trouw tot in de dood. Familieverplichtingen worden door hem heel serieus genomen.

De trouwe cipres

Van 25 januari tot 3 februari

en van 26 juli tot 4 augustus.

Cipressen zijn dol op licht en zon en hebben een grote behoefte aan onafhankelijkheid. Hoewel ze conservatief en behoudend van aard zijn, willen ze toch steeds nieuwe dingen uitproberen. De cipres is op zoek naar de zin van het leven en vergaart in zijn levensloop veel kennis en vrijheid. Door zijn buigzame karakter heeft hij weinig nodig om gelukkig te zijn. Tegenover familie en vrienden is hij welwillend en trouw. In de liefde is de cipres een passionele minnaar, die moeilijk tevreden te stellen is.

De onzekere populier

Van 4 tot 8 februari, van 1 tot 14 mei en van 5 tot 13 augustus.

Net als hun boomteken zijn populieren buigzaam en flexibel en dat maakt hen soms onzeker, maar op beslissende momenten draait hij om als een blad aan een boom en durft hij belangrijke beslissingen kordaat te nemen. Populieren zijn heel gevoelig, hun gemoedstoestand kan van het ene moment op het andere omslaan, maar ze proberen dit vaak te verbergen, waardoor ze zich eenzaam kunnen gaan voelen. Populieren koesteren hun relaties en leggen makkelijk en snel contact.

De vertrouwensvolle ceder

Van 9 tot 18 februari en

van 14 tot 23 augustus.

De ceder wintertypes zijn zeer vastberaden, volgen de door hen uitgestippelde weg en blijven trouw aan zichzelf en hun eigen overtuiging. Dit kan hen echter eenzaam maken doordat ze soms te vastberaden zijn en alleen aan hun taak of doel denken. Zomerse ceders zijn wat minder gefocust en hebben een sterker besef dat ze niet alleen op de wereld zijn. Ceders zijn wat relatie en liefde betreft vaak laatbloeiers omdat ze zeer kritisch zijn in de keuze van de juiste partner waar ze soms jaren kunnen op wachten.

De kieskeurige den

Van 19 tot 29 februari en

van 24 augustus tot 2 september.

Dennen zijn in principe ijverig, intelligent, behulpzaam, vriendelijk en praktisch ingesteld. Passiviteit komt bij hem zelden voor. Moedig en onbevangen zoekt hij zijn weg en zal altijd doorgaan tot hij datgene bereikt wat hem aanstaat. De den is een goed organisator en heeft een aangeboren gevoel voor rechtvaardigheid en respect voor anderen. In de liefde staat de den vlug in vuur en vlam, maar moeten ze gestimuleerd worden om aan de relatie te blijven werken om de vlam brandend te houden.

De melancholische wilg

Van 1 tot 10 maart en

van 3 tot 12 september.

Wilgen hebben vaak een aantrekkelijk uiterlijk of charismatische uitstraling en weten daar handig gebruik van te maken. De septemberwilg is een scherpzinnige en analytische denker, hetgeen soms overkomt als betweterigheid. In het algemeen zijn wilgen tolerant en flexibel met een artistieke inslag. De wilg heeft een groot inlevingsvermogen en voelt zich overal thuis. In relaties kan de wilg zeer veeleisend zijn. Familie en vrienden zijn erg belangrijk voor de wilg.

De twijfelende linde

Van 11 tot 20 maart en

van 13 tot 22 september.

Lindes zijn van nature gevoelige, zachtaardige mensen. Ze hebben veel talenten maar missen soms het doorzettingsvermogen om hun dromen daadwerkelijk in realiteit om te zetten. Ze zijn erg creatief en vaak een inspiratiebron voor anderen. Lindes, vooral die van het voorjaar, zijn dromers die het leven bekijken door een roze bril en soms de werkelijkheid uit het oog verliezen. In de liefde zijn het twijfelaars en jaloerse partners. Voor vrienden maken ze het leven aangenaam en gemakkelijk en zijn ze toegeeflijk om zo ruzies te vermijden.

De krachtige eik

21 maart

De eik bezit een grote innerlijke kracht. Ze zijn zelfverzekerd, moedig en putten moed en kracht uit tegenstand. Eiken zijn tolerant en onafhankelijk, laten zich leiden door hun onfeilbare intuïtie en zijn echte doe-types.

De wijze olijfboom

23 september

De olijfboom houdt van zon en warmte en heeft nood aan warme en positieve gevoelens in zijn omgeving. Ze houden van harmonie en hebben oog voor schoonheid. Olijfbomen hebben een rustig karakter en een groot rechtvaardigheidsgevoel en inlevingsvermogen. Belangrijk is dat olijfbomen hun eigen weg durven volgen, zonder angst om de sympathie en waardering van anderen te zullen verliezen.

GB

Lees ook in Liefhebberstuin

Pinus: de echte dennenboom

Liefhebberstuin De periode rond de winterzonnewende is het ideale moment om een boompje op te zetten over coniferen. Als groenblijvende bomen (er zijn enkele uitzonderingen) staan ze symbool voor de terugkeer van het licht in de lente. Nu staan ze nog in vele huiskamers te pronken als kerstboom, maar ook in de tuin of op het balkon verdienen deze jaarrond groenblijvende planten zeker een plaats.
Meer artikelen bekijken