Startpagina Actueel

Departementen LNE en RV vormen samen Departement Omgeving

Op 1 april 2017 gaan de departementen Leefmilieu, Natuur en Energie en Ruimte Vlaanderen samen. De nieuwe organisatie krijgt de naam Departement Omgeving.

Leestijd : 2 min

De hervorming geeft uitvoering aan het Vlaams Regeerakkoord 2014-2019. Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw is de bevoegde minister. De integratie van het ruimtelijk en het milieubeleid moet een sterker beleid en een efficiëntere organisatie opleveren.

Departement Omgeving

Het Departement Omgeving wil een ambitieuze en transparante organisatie zijn die inzet op het behalen van milieu- en klimaatdoelstellingen, een duurzaam ruimtegebruik en de duurzame omgang met diverse natuurlijke hulpbronnen. De inzet is tegelijk een koolstofarme, energiezuinige en klimaatintelligente leefomgeving waarbij ook een sterke band tussen ecologie en economie wordt gerealiseerd. Ook de dienst Dierenwelzijn, nu bij LNE onder bevoegdheid van minister Weyts, maakt deel uit van het nieuwe Departement Omgeving.

Peter Cabus, huidig secretaris-generaal van Ruimte Vlaanderen, wordt secretaris-generaal van het Departement Omgeving. Jean-Pierre Heirman, huidig secretaris-generaal van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie werd in maart 65 jaar en gaat op 1 april 2017 officieel op pensioen.

Beleidsdomein Omgeving

De oprichting van het Departement Omgeving leidt tegelijkertijd ook tot de oprichting van het beleidsdomein Omgeving. Daarbij worden de entiteiten van de beleidsdomeinen LNE en RWO samengevoegd in één nieuw beleidsdomein. Volgende entiteiten maken vanaf 1 april 2017 deel uit van het beleidsdomein Omgeving: Departement Omgeving, Agentschap voor Natuur en Bos, Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, Vlaams Energieagentschap, Vlaamse Milieumaatschappij, OVAM, Vlaamse Landmaatschappij, Agentschap Wonen Vlaanderen, Agentschap Onroerend Erfgoed, Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen.

Minister van Omgeving Joke Schauvliege: “De hervorming is een logische stap in de verdere ontwikkeling van één geïntegreerd omgevingsbeleid. Hierbij zal een betere afstemming van de regelgeving voor meer rechtszekerheid en betere plannen en projecten zorgen.”

Lees ook in Actueel

Meer artikelen bekijken