Startpagina Pluimvee

Geëngageerde Antwerpse pluimveehouder gezocht

Dierengezondheidszorg Vlaanderen (DGZ-Vlaanderen) is een vereniging waarvan de effectieve leden uitsluitend veehouders zijn. Conform de procedure die is beschreven in de statuten en het huishoudelijk reglement, maakt de raad van bestuur bekend hoeveel en welke mandaten voor de algemene vergadering beschikbaar en open zijn.

Leestijd : 2 min

De verkiezingen om deze mandaten in te vullen, zullen plaatsvinden op de statutaire algemene vergadering van woensdag 03 mei 2017. De algemene voorwaarden tot effectief lidmaatschap van de algemene vergadering zijn de volgende (artikel 6 van de statuten):

1. niet ouder zijn dan 67 jaar;

2. veehouder zijn met een landbouwactiviteit in hoofdberoep.

De raad van bestuur van DGZ-Vlaanderen doet hierbij een oproep naar alle actieve veehouders die aan deze voorwaarden voldoen, om zich kandidaat te stellen voor onderstaand open mandaat :

sector pluimvee Antwerpen : 1 open mandaat (vrijwillig ontslag Dirk Segers).

U kunt dit doen door vóór 21 april een brief te sturen naar: DGZ-Vlaanderen – Industrielaan 29 – 8820 Torhout – t.a.v. de voorzitter en/of de secretaris; of te mailen naar AVenRVB@dgz.be.

Uw brief vermeldt volgende gegevens:

a. dat u zich kandidaat wenst te stellen als effectief lid van de algemene vergadering van DGZ-Vlaanderen;

b. het mandaat waarvoor u zich kandidaat stelt (in dit geval sector pluimvee Antwerpen);

c. uw adres, telefoon- en/of gsm-nummer en/of mailadres, en uw geboortedatum.

Een voorbeeld brief voor de kandidatuurstelling vindt u op de homepage van de website van DGZ-Vlaanderen: www.dgz.be .

Het is belangrijk voor DGZ-Vlaanderen en de landbouwsector dat actieve veehouders zich engageren om mee te denken en te participeren in de werking van DGZ-Vlaanderen. Wij danken de nieuwe kandidaten bij voorbaat voor het kenbaar maken van hun bereidheid tot dit engagement.

De raad van bestuur zal u tijdig contacteren aangaande uw kandidatuur. Wij herinneren u er graag aan om alvast 3 mei in uw agenda te noteren als datum waarop de verkiezingen plaatsvinden.

Contactgegevens:Met uw vragen hierover kunt u terecht bij Marcel Heylen (marcel.heylen@dgz.be), voorzitter van DGZ-Vlaanderen, Denis Volckaert (denis.volckaert@dgz.be), directeur van DGZ-Vlaanderen en Luc Vanstraelen (luc.vanstraelen@dgz.be, tel. 0479/99.85.59), secretaris van de vereniging.

Lees ook in Pluimvee

SALV vraagt om te wachten met Vlaamse normen voor kalkoenenhouderij

Pluimvee Het is op zich een goede zaak dat de Vlaamse regering met een nieuw besluit een normenkader voor het dierenwelzijn in de professionele kalkoenenhouderij wil invoeren. Tegelijk is het belangrijk om het gelijke speelveld in voldoende mate te waarborgen. Daarom vraagt de SALV aan Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) om de invoering uit te stellen tot er Europees beleid terzake is.
Meer artikelen bekijken