Startpagina Veeteelt

Geen biolabel voor halalvlees

Vlees van ritueel geslachte dieren kan geen Europees biolabel krijgen. Dat heeft het Europees Hof van Justitie dinsdag beslist. Consumenten die producten met een biolabel kopen, moeten er volgens het Hof zeker van kunnen zijn dat die producten volgens de hoogsten normen, ook inzake dierenwelzijn, tot stand zijn gekomen.

Leestijd : 2 min

Een Franse dierenrechtenorganisatie ijvert er al jaren voor om het biolabel te verbieden op vlees met het label 'halal'. Op vraag van een Franse rechtbank moest het Europees Hof zich uitspreken over de interpretatie van de Europese regels hierover. De regels rond dierenwelzijn verbieden in principe onverdoofd slachten. Voor ritueel slachten is een uitzondering voorzien, als het lijden van het dier tot een minimum beperkt wordt.

De advocaat-generaal bij het Hof oordeelde in september dat er in de voorwaarden voor de toekenning van een biolabel niets staat over de slachtmethode die gebruikt moet worden. Aangezien de regels rond dierenwelzijn een uitzondering voorzien voor ritueel slachten, meende hij dat 'halal' of 'koosjer' vlees niet in strijd is met een biolabel. Het Hof volgt dat advies niet. De rechters stellen vast dat de Europese verordeningen rond biolabels meermaals benadrukken dat biologische landbouw gekenmerkt wordt door de inachtneming van "hogere normen inzake dierenwelzijn op alle plaatsen en in alle stadia van deze productie waar dit welzijn nog verder kan worden verbeterd, inclusief bij het slachten".

Ritueel slachten kan de pijn of het lijden van dieren niet even efficiënt verzachten als slachting met voorafgaande bedwelming, zegt het Hof, en biologische labels moeten de consument net verzekeren dat de hoogste productienormen, onder meer inzake dierenwelzijn, gevolgd zijn.

BELGA

Lees ook in Veeteelt

Vlaamse overheid voorziet tot 20.000 euro voor projecten die goed zijn voor landbouw én natuur

Milieu Dat landbouw en natuur mekaar kunnen versterken, bewijst de projectoproep ‘Landbouw-Natuur, op zoek naar een win-win’. Tot en met 8 september 2024 kunnen organisaties, verenigingen en bedrijven een project indienen bij de Vlaams overheid dat zowel de natuur als de landbouw ten goede komt. Wie geselecteerd wordt, kan tot 20 000 euro ontvangen voor de realisatie van het project. De oproep is een initiatief van het Departement Omgeving, Agentschap Landbouw en Zeevisserij, de Vlaamse Landmaatschappij en het Agentschap voor Natuur en Bos.
Meer artikelen bekijken