Startpagina Akkerbouw

Vroege start van voorjaar gaat snel verder

Bieten, vlas, spinazie, erwten worden aan hoge snelheid gezaaid. Ook het aardappelen poten is begonnen net als het planten van bloemkool. Sommigen kunnen zich niet inhouden om maïs te zaaien. De evolutie van het voorjaar gaat dus razendsnel.

Leestijd : 5 min

Ook de graangewassen ontwikkelen vlug. Hier zijn de groeiregulatoren aan de orde.

Gerst

Het merendeel van de gerst staat in een voldoende groot stadium en zal door de betere temperaturen nu toe zijn aan versteviging. Dit kan nu best met Medax Top 0,8-1 l of Moddus/Optimus 0,5-0,7 l. Eventueel aangevuld met een fungicide en eventueel een insecticide.

Tarwe

Bij tarwe zien we zoals elk jaar wat verschil in gewasstand. Deze uitersten zijn een gevolg van zaaidatum, ras, temperatuursverschil per streek, grondsoort, bemestingstoestand in de winter, organische stof,… Voor toepassen van versteviging/verkorten spreekt men van ‘stadium aar 1 cm’.

Maar het is natuurlijk zo dat niet alle stengels mooi gelijk groeien. De hoofdstengels staan steeds verder dan de zijstengels. Voor het ideale tijdstip is dus niet alleen de stand van de hoofdstengels belangrijk maar ook deze van de andere stengels. Het beste moment is als men ook de aar waarneemt in deze stengels. Dus ook wat later behandelen is perfect mogelijk.

Het verkorten zal gelijker zijn voor alle stengels en het effect zal groter zijn indien alle stengels opgericht zijn. Enkel het verstevigen van de wortelbasis zal minder zijn, wat zeker geen probleem hoeft te zijn.

Belangrijk voor de werkingsgraad is ook de groei (temperatuur en licht) op het ogenblik van de toepassing en de droogtijd erna. Want deze is voor alle middelen groot (minimum 4 uur).

In tarwe kan Meteor 369SL/Mondium ingezet worden aan 2 l of Cycocel1 l + Moddus/Optimus 0,4-0,5 l. Of nog Cycocel 0,5-0,75 l + Medax Top 0,5 l

Cycocel kan bij zonnig en groeizaam weer. Meteor/Mondium kan indien koud en bewolkt en Medax Top bij warmer maar bewolkt. Met een ziekte- en insecticidebehandeling kan op het merendeel van de velden nog gewacht worden.

Aandachtspunten in aardappelen

Rhizoctonia blijft een aandachtspunt in de aardappelteelt, zeker bij plantingen waarvan men inschat dat de opkomst wat langer tijd zal vragen. Maar eigenlijk in alle plantingen. Het is een schimmel die ondergrondse scheuten aantast en dus hoe langer hij daarvoor de tijd krijgt hoe meer risico je loopt.

Symphonie en Monceren zijn twee poedervormige middelen die aan 2 kg/ton pootgoed zeker aan te bevelen zijn. Overdrijf echter niet te veel met de dosis aangezien dit stengels kost!

Vydate 10 G is terug in productie en dus zeker aan te bevelen daar waar aaltjes verwacht worden.

Verder verdienen Mocap 15 MG (vooral tegen ritnaalden en emelten) en Nemathorin 10 G meer aandacht. Gebruik ze om ‘aardappelmoeheid’ tegen te gaan in alle rassen! Dus ook in de rassen die resistent en/of tolerant zijn tegen aaltjes. Want die resistentie of tolerantie is bij de meeste rassen (Premiere, Anosta, Amora, Nicola, Lady Claire, Felsina, Markies, Fontane,…..) slechts voor één bepaald soort cystenaaltje: de Globodera Rostochiensis types. Maar ervaring uit Nederland leert ons dat door gebruik van deze rassen het aaltjesprobleem verschuift naar andere soorten aaltjes (Globodera Pallida, Pratylenchus spp, Trichodorus spp, ….). Daar stelt men nu bij bodemanalyses een duidelijke verschuiving vast naar deze soorten, wat het probleem complexer maakt.

Gebruik dus aaltjesmiddelen nu het nog kan en laat deze kans niet onbenut omwille van de extra kost. Laat de toekomst van de aardappelteelt op uw gronden hierdoor niet hypothekeren.

Onkruidbestrijding in aardappelen

Voor de onkruidbestrijding in aardappelen is Linuron, die veelal een standaardmolecule was, aan zijn laatste seizoen bezig. De opvolger wordt metobromuronhoudende producten. Proman, Praxim en Soleto zijn de handelsnamen. Het werkingsspectrum is ongeveer hetzelfde aan dubbele dosis.

Verder zal er dit jaar door het probleem van beschikbaarheid met pootgoed goed opgelet moeten worden of de rassen metribuzin-gevoelig zijn. Indien getwijfeld wordt, dan is het best hoge dosissen van deze producten vermijden. Defi kan als alternatief gebruikt worden.

Voor diegene die Challenge niet willen is er Stomp Aqua en Centium 36 CS als vervanging.

Mogelijke middelencombinaties zijn: Artist 2 kg + Challenge 2 l + Linuron 1 l of Defi 4 l + Challenge 2 l + Linuron 1 l of Defi 4 l + Centium 160 cc + Linuron 1 l. Hiernaast kan de combinatie Defi 4-5 l + Linuron 1 l + Challenge/Stomp Aqua 2 l, maar ook Defi 4-5 l + Metrimax 1 l of Defi 4-5 l + Proman/Praxim 2 l. Een laatste combinatie is Defi 4 l + Centium 0,160 l+ Proman/Praxim 2 l. Deze mogelijke schema’s kunnen met Reglone 1-2 l gecombineerd worden en dit kort voor de opkomst.

De laatste 2 schema’s zijn toepasbaar indien er reeds gedeeltelijke opkomst is. Ook in die situatie is het beter Reglone toe te voegen.

Bieten

De eerste bieten zijn gezaaid. Een vooropkomst onkruidbestrijding kan bij deze vroege zaai zeker van pas komen. Volgens grondtype en te verwachten onkruiden wordt verwezen naar:

- Pyramin SC 520 (zeer goede werking op herderstasje, melganzevoet, knopherik, zwaluwtong en perzikkruid)

- Fiesta New (vooral interessant op percelen met hondspeterselie) aan 2-4 l

- Goltix (sterk tegen kamille, dovenetel, kleefkruid, vogelmuur, akkerviooltje, bingelkruid,…).

- Goltix Queen (meerwaarde op kleefkruid en hondspeterselie) aan 3-5 l.

- Ethofumesaat aan 1-2 l of een mengeling.

Spinazie

In de teelt van spinazie is Asulam 4 l + chloorprofam 1-1,25 l de basis na de zaai. Eventueel aangevuld met Centium.

Erwten

Onkruidbestrijding kort na zaai in de teelt van erwten is standaard. Dit kan met o.a.

- Centium 36 CS 0,150-2 l/ha + Stomp Aqua 1,5-2 l /ha

- Linuron kan 0,3-0,4l/ha maar hoeft niet. Correctie daarna vanaf 5cm grootte.

Doordat Erwten niet meer met insecticide (Cruiser) behandeld worden verhoogt het risico op aantasting door bodeminsecten. Zeker ook larven van bijvoorbeeld de bonenvlieg kunnen schade veroorzaken.

Vlas

In de vlasteelt kan Linuron aan 0,3-0,5 l/ha maar wordt niet veel gebruikt. Wel kan een na-zaai-toepassing van Zeus, Sulcogan, Suporter, Dractar, Sudoku, … aan 1,5 l/ha. Dit wordt nog niet veel toegepast maar kent zeker zijn waarde.

Behandel best binnen de 72 uur na de zaai. Op zeer lichte gronden volstaat 1 l/ha. Na deze vooropkomst volstaat dan een lichte correctie.

Lieven Van Ceunebroeck

Lees ook in Akkerbouw

Meer artikelen bekijken