Startpagina Varkens

Voederconversie van Vlaamse varkens moet opnieuw dalen

Het voeder heeft een aandeel van 50 tot 70% in de kosten voor het afmesten van vleesvarkens. Voor varkenshouders komt het er dus op aan om met zo weinig mogelijk voeder zo veel mogelijk kilo’s varken te produceren. Dit wordt nog belangrijker in periodes met hoge voederprijzen.

Leestijd : 3 min

ILVO en UGent zetten met een nieuw onderzoeksproject in op het verder verbeteren van de voederconversie bij vleesvarkens, d.i. het aantal kilo’s voeder per aangewonnen kilo lichaamsgewicht. Bijzonder aan het project is de participatie (met beschermde confidentialiteit) van de vleesvarkenshouders zelf. Het gaat om een 4 jarig VLAIO LA traject, uitgevoerd door ILVO Dier en de Ugent Vakgroep Voortplanting, Verloskunde en Bedrijfsdiergeneeskunde.

Van stagnatie naar een verlaging van de gemiddelde voederconversie

De jongste 10 jaar blijft de gemiddelde voederconversie in Vlaanderen hangen op ongeveer 2,94, terwijl tussen 2000 en 2007 een verbetering van 3,08 naar 2,93 werd gerealiseerd.

ILVO onderzoeker Frederik Leen berekende vorig jaar nog dat de varkenshouders, met de huidige voeder- en varkensprijzen, minstens 5 euro meer kunnen overhouden per gemiddeld aanwezig vleesvarken (GAVV) per jaar, àls ze hun voederconversie kunnen doen dalen met 0,1 eenheden.

Precies die doelstelling wordt naar voor geschoven in het nieuwe onderzoeksproject: De onderzoekers beogen tegen het einde van het project een reductie van minstens 0,1 eenheden op de Vlaamse varkensbedrijven.

Sam Millet (ILVO): “De voordelen liggen voor de hand. Het economisch rendement én de milieuprestaties van de bedrijven varen er wel bij. Een lage voederconversie en een efficiënt gebruik van nutriënten in het voeder hebben meteen een positief effect op de milieubelasting. En de boer houdt netto meer in de portemonnee.“

Oproep

Projectonderzoeker Isabelle Hoschet (ILVO/UGent): “Om het succes van ons project te verzekeren steunen we op samenwerking met een groot aantal praktijkbedrijven. Ik nodig elke vleesvarkenshouder die de technische en economische kengetallen op zijn/haar bedrijf opvolgt of deze graag zou willen opvolgen, uit om mij te contacteren. Ik ben ervan overtuigd dat de groep boeren die in dit project meestappen er méér van zullen leren en overhouden, dan dat ze erin zullen investeren in tijd en energie.”

Concreet gaan de onderzoekers van elk deelnemend varkensbedrijf een analyse maken van de bedrijfsprestaties in de vleesvarkensafdeling. Dat houdt onder meer in dat de landbouwer een bezoek aan de vleesvarkensstal zou moeten toestaan, en dat hij 2 uur (gesprek) zou moeten inplannen. Daarbij worden dan de data i.v.m. de technische bedrijfsprestaties van (minstens) 2015 en 2016 bekeken, en ook de facturen en gegevens omtrent de hoeveelheid en waarde van de aangekochte voeders, het aantal opgezette biggen, geslachte varkens en hun gewichten. Uiteraard garanderen de onderzoekers een volledige confidentialiteit en een anonieme verwerking van de gegevens. Er komt wel een individueel technisch advies voor elk van de participerende bedrijven.

Meer info? Interesse om in het project te stappen als varkenshouder?

Isabelle Hoschet, dierenarts: isabelle.hoschet@ilvo.vlaanderen.be

tel 09/272 23 74 of 0496/45 97 21.

info over het project vindt u ook op http://www.innovatienetwerk.be/projects/2340

ILVO communicatie: Greet Riebbels gsm 0486 26 00 14

Varkensloket: Sarah De Smet tel 09 272 26 67 of 0491 962454 sarah.desmet@varkensloket.be

Lees ook in Varkens

Vier jaar Klimrek-project met klimaatscans bij melkvee, akkerbouw en varkens

Melkvee Binnen het Klimrek-project werd eerst een klimaatscan ontwikkeld voor de melkveehouderij. Daarna volgden akkerbouw en de varkenshouderij. Binnen elke sector stonden pilootboeren mee aan de wieg van het klimaattraject voor hun sector. Alle gegevens van hun bedrijven zorgden ervoor dat een werkbare en gedragen tool op poten gezet kon worden die voor de hele sector bruikbaar is.
Meer artikelen bekijken