Startpagina Economie

Definitief: Kalveren verplicht verdoofd geslacht vanaf 2020

De Vlaamse Regering geeft minister voor Dierenwelzijn Ben Weyts definitief groen licht om het verbod op onverdoofd slachten uit te breiden naar kalveren. Vanaf 1 januari 2020 wordt elektronarcose verplicht bij het slachten van kalveren, net zoals dat sinds 1 januari 2019 al verplicht is voor schapen, geiten en pluimvee. “Nu de techniek nog meer op punt staat, kiezen we resoluut om elektronarcose nog breder te gaan verplichten”, zegt Weyts. Runderen zijn het volgende doelwit.

Leestijd : 2 min

“Dit is belangrijk voor de 350.000 kalveren die op jaarbasis geslacht worden in Vlaamse slachthuizen. Ik heb nu ook een studie laten opstarten om het verbod op onverdoofd slachten verder uit te breiden naar de runderen”. Vlaanderen heeft in 2017 beslist om komaf te maken met onverdoofd slachten. Het Vlaams Parlement schaarde zich bijna unaniem achter een decreet dat de omkeerbare elektronarcose verplicht bij het slachten van schapen, geiten en pluimvee.

Voor kalveren en runderen stond de methode van de elektronarcose nog niet op punt toen het decreet tot stand kwam. Daarom werd voor deze grotere dieren de ‘post-cut-stunning’ verplicht, waarbij het dier onmiddellijk na de halssnede verdoofd wordt. Het decreet gaf wel een mandaat aan de Vlaamse Regering om elektronarcose ook te verplichten voor kalveren en runderen, zodra de techniek op punt zou staan. Het decreet is in werking getreden op 1 januari 2019.

Sinds 2017 is er volgens de regering al heel wat vooruitgang geboekt op wetenschappelijk gebied. Praktijkervaring in het buitenland, wetenschappelijke gegevens én een demonstratie in een Vlaams kalverslachthuis hebben volgens Weyts aangetoond dat de elektronarcose nu praktisch toepasbaar is op kalveren. “In een beschaafde samenleving hebben we de verdomde plicht om het vermijdbare dierenleed ook echt te vermijden”, zegt Weyts.

Bijna alle kalveren die geslacht worden in België worden geslacht in Vlaanderen. Het gaat op jaarbasis om ongeveer 350.000 dieren in de Vlaamse slachthuizen. Alle betrokken slachthuizen krijgen nog tot begin volgend jaar om zich voor te bereiden op het verdoofd slachten van kalveren.

Lees ook in Economie

Meer artikelen bekijken