Middenveldorganisaties eisen fair en duurzaam consumptie- en productiebeleid

Middenveldorganisaties eisen fair en duurzaam consumptie- en productiebeleid

De campagne wordt in België gesteund door Oxfam-Wereldwinkels, Oxfam-Magasins du monde, BioForum Vlaanderen en Fairtrade Belgium. “De deelnemende organisaties willen met één stem pleiten voor een transformatief en duurzaam Europees consumptie- en productiebeleid dat mens en planeet dient”, zegt directeur Sergi Corbalán van het Fair Trade Advocacy Office (FTAO), dat inzet op eerlijke handel.

De organisaties brengen in het kader van hun campagne een fictieve krant uit, The Fair Times. Gedateerd op 9 mei 2024, op het einde van de komende legislatuur dus, geeft de krant verschillende voorbeelden van “wat er bereikt kan worden als de Europese Unie een ambitieus beleid voert inzake productie en campagne.” Er zou bijvoorbeeld een Europees systeem voor duurzame zaden kunnen komen, een gemeenschappelijk agro-ecologisch voedselbeleid of een duurzaam publiek aankoopbeleid.

De vijf koepelorganisaties die achter de campagne schuilgaan, zijn het FTAO, RIPESS-Europe (dat werkt rond sociale en solidaire economie), IFOAM EU (biologische landbouw), ECOLISE (transitie-initiatieven) en de koepel van katholieke ontwikkelingsagentschappen CIDSE. De campagnepartners hopen dat de kandidaten voor het Europees Parlement zich ertoe verbinden een duurzamer Europa waar te maken. De namen van de kandidaten die de campagne steunen, zijn terug te vinden op de website thefairtimes.eu.

Belga

Meest recent

Meest recent