Startpagina Wetgeving

Middenveldorganisaties eisen fair en duurzaam consumptie- en productiebeleid

Vijf Europese en internationale netwerken uit het middenveld roepen de toekomstige leden van het Europees Parlement op om het consumptie- en productiebeleid van de EU tegen 2024 fair en duurzaam te maken. De coalitie spreekt de hoop uit om, op iets meer dan twee weken voor de verkiezingen, de kandidaat-parlementsleden duidelijk te maken wat de impact is van het huidige consumptie- en productiepatroon, “maar ook hoe ze verandering kunnen bewerkstelligen.”

Leestijd : 2 min

De campagne wordt in België gesteund door Oxfam-Wereldwinkels, Oxfam-Magasins du monde, BioForum Vlaanderen en Fairtrade Belgium. “De deelnemende organisaties willen met één stem pleiten voor een transformatief en duurzaam Europees consumptie- en productiebeleid dat mens en planeet dient”, zegt directeur Sergi Corbalán van het Fair Trade Advocacy Office (FTAO), dat inzet op eerlijke handel.

De organisaties brengen in het kader van hun campagne een fictieve krant uit, The Fair Times. Gedateerd op 9 mei 2024, op het einde van de komende legislatuur dus, geeft de krant verschillende voorbeelden van “wat er bereikt kan worden als de Europese Unie een ambitieus beleid voert inzake productie en campagne.” Er zou bijvoorbeeld een Europees systeem voor duurzame zaden kunnen komen, een gemeenschappelijk agro-ecologisch voedselbeleid of een duurzaam publiek aankoopbeleid.

De vijf koepelorganisaties die achter de campagne schuilgaan, zijn het FTAO, RIPESS-Europe (dat werkt rond sociale en solidaire economie), IFOAM EU (biologische landbouw), ECOLISE (transitie-initiatieven) en de koepel van katholieke ontwikkelingsagentschappen CIDSE. De campagnepartners hopen dat de kandidaten voor het Europees Parlement zich ertoe verbinden een duurzamer Europa waar te maken. De namen van de kandidaten die de campagne steunen, zijn terug te vinden op de website thefairtimes.eu.

Belga

Lees ook in Wetgeving

Onvrede over uitstel voor herziening Europese chemicaliënwetgeving

Wetgeving De Europese Commissie heeft dinsdag 18 oktober haar werkprogramma voor 2023 voorgesteld. De Commissie geeft hierin aan in het laatste kwartaal van volgend jaar een herziening van REACH , de verordening over alles wat met chemische stoffen te maken heeft, te willen voorstellen. Volgens critici dreigt dat uitstel de goedkeuring van een strengere wetgeving helemaal op de lange baan te schuiven.
Meer artikelen bekijken