Startpagina Pluimvee

Leegstandsvergoeding pluimveehouders in kader vogelgriep

De Vlaamse Regering kent principieel een leegstandsvergoeding toe aan pluimveehouders getroffen door het herbevolkingsverbod als gevolg van deze uitbraak van vogelgriep. De steunregeling kan maar uitwerking krijgen op het moment dat de federale overheid een ruimplicht en een herbevolkingsverbod voor de getroffen bedrijven invoert.

Leestijd : 1 min

Sinds begin mei 2019 worden in Vlaanderen in een toenemend tempo besmettingen met vogelgriep type H3 (laag pathogeen) vastgesteld bij pluimveebedrijven. Er is sprake van abnormaal hoge uitval (sterfte van dieren en verminderen eierproductie), wat atypisch is gezien het om het laag pathogene H3 type vogelgriep gaat. Zowel vermeerderingsbedrijven, bedrijven met leghennen, bedrijven met braadkippen als opfokbedrijven zijn getroffen.

Niet alleen het federale niveau moet nog een besluit nemen. Ook moet de steunregeling door de Europese Commissie getoetst worden aan de geldende staatssteunregels. Nadat aan deze voorwaarden is voldaan zal het besluit opnieuw aan de Vlaamse Regering worden voorgelegd. Na definitieve goedkeuring van dit besluit mag de Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw 1,25 miljoen euro overhevelen van de Vlaamse Landmaatschappijbudgetten naar de begroting van het departement Landbouw en Visserij.

Lees ook in Pluimvee

Vogelgriep bij fazantenkweker

Pluimvee Bij een fazantenpopulatie in Zinnik (provincie Henegouwen) is op 18 november vogelgriep uitgebroken. Binnen een straal van 3 km wordt gedurende 4 weken de verspreiding van het virus gemonitord.
Meer artikelen bekijken