Startpagina Actueel

Miscanthus biedt mogelijkheden voor Belgische boer (video + fotogalerij)

Waarnemingen inzake het drogestofgehalte van de aanplantingen met miscanthus laten zien dat op alle locaties in Vlaanderen de oogst aangevat mag worden. Op meerdere plaatsen was dit afgelopen weken reeds het geval.

Leestijd : 2 min

Miscanthus blijft tot op heden echter een ongekender gewas met een beperkt areaal. Toch biedt het mogelijkheden voor de Belgische boer. Afzet van het product is er immers via verschillende kanalen.

Afzet

In de eerste plaats wordt vaak gedacht aan hernieuwbare energie en het verbranden van miscanthus voor warmte-opwekking. Echter blijkt miscanthus voor verbranding vandaag veel concurrentie te ondervinden van houtsnippers, die momenteel vrij goedkoop geprijst staan.

Een andere afzet is deze als ‘strooisel’. Zowel richting bodembedekking als richting stalmateriaal zijn er mogelijkheden. Miscanthus als stalstrooisel blijkt een markt in ontwikkeling. Het voordeel van miscanthus is het vochtopnemend vermogen: driemaal hoger dan van stro en tweemaal hoger dan van houtkrullen. Dit maakt dat er ten opzichte van deze producten minder miscanthus nodig is als strooisel. De kracht van miscanthus als strooisel zit hem in de poreuze kern waardoor veel vocht opgenomen kan worden. Hierdoor wordt ook stikstof opgenomen en de ammoniakgeur gereduceerd. Miscanthus kan als strooisel voor koeien, paarden en kippen gebruikt worden en bestaat ook in een ‘ontstofte’ versie.

Nog een ander afzetkanaal voor gehakselde miscanthus is deze in vezelplaten en ander constructiemateriaal. Tevens heeft de papierindustrie interesse in miscanthus voor het maken van ‘hygiënepapier’ zoals wc rollen en papieren handdoekjes. Het beheersen van de nevenstromen na de papierproductie met miscanthus is momenteel nog een uitdaging.

Teelttechniek

Afzetmogelijkheden zijn er dus voor onze boer en ook de teelttechniek is niet bijzonder omslachtig. In het voorjaar wordt miscanthus aangeplant, dit kan zowel manueel zijn als met aangepaste plantmachines. Van dan af vereist het gewas geen intensieve opvolging als het plantmateriaal goed is aangeslagen. Het eerste jaar en mogelijks ook het tweede jaar vergt de onkruidbeheersing de aandacht. Na het eerste jaar is de aangroei te beperkt om te oogsten. Doorgaans wordt deze aangroei geklepeld en ter plaatse achtergelaten. Deze mulchlaag vormt dan een onkruidonderdrukkende mat.

Pas twee jaar na aanplant loont een oogst. De eerste jaren verhoogt jaarlijks het opbrengstpotentieel om rond het vierde à vijfde jaar na aanplant te stabiliseren rond de 14 à 20 ton/ha jaarlijks. De variatie in opbrengst kan o.a. verklaard worden door de vochtvoorziening. Dit dient voor miscanthus in orde te zijn. Misschien dat mede hierom miscanthus vaak aangeplant wordt op iets minderwaardige percelen die minder zekerheid bieden voor andere teelten. Zo kan mogelijks ook miscanthus op meerdere plaatsen zijn plaatsje vinden binen het Belgische landbouwlandschap.

T.D.

Lees ook in Actueel

Meer artikelen bekijken