Startpagina Uw stem

Opinie: ‘hoe lang duurt het tot beton gaar is?’

Leestijd : 4 min

De mestbank geeft in iedere Vlaamse provincie van eind juni en begin juli 2019 meer uitleg over ‘map 6’. Zo ook op 25 juni in Salons Mantovani in Oudenaarde. Inschrijven moest verplicht via de website van VLM. Blijkbaar moest men op voorhand weten wie er aanwezig ging zijn. De grote zaal was omstreeks 20u bijna volledig volgelopen. Een dame verwelkomde de vele aanwezigen met een zachte zeemzoete uitspraak.

Het doel van de bijeenkomst was de toelichting van het mestactieplan nummer 6. De reden dat map 6 (hoever wil of zal men gaan?!), nog juist voor de verkiezingen van 26-05-2019 in het parlement moest goedgekeurd worden, was omwille van de achteruitgang van de waterkwaliteit in de beken en rivieren.

Al meer dan twintig jaar moeten de landbouwers minder bemesten. Ze moeten 1 meter van de beken blijven, toch komt de waterkwaliteit niet goed. Weten de mensen van de mestbank wel waar ze mee bezig zijn na al die jaren? Het is gemakkelijk om de schuld op de boeren te schuiven en steeds maar bijkomende maatregelen op te leggen.

11 miljoen Belgen

Ons dichtbevolkt landje, is de laatste decennia van 9 naar bijna 11 miljoen mensen geëvolueerd. Vooral door migratie; België is dan ook een zeer gastvrij land voor inwijkelingen die officieel niets bezitten en hier gretig kunnen profiteren van onze maatschappij. Beseffen de beleidsvoerders van de mestbank, die een dik betaalde loon hebben van de overheid, wel hoe de spijsvertering van de mens in elkaar zit? Het dichtste van al bij de varkens.

Ondergetekende, had een schriftelijke vraag gesteld op deze avond. De naam moest er zeker bij staan. 11 Miljoen mensen, 365 dagen per jaar, hoeveel keer worden de toiletten per dagen gebruikt? Een paar miljoenen rechtstreeks in de beken, veel naar zuiveringsstations en wachtbekken om het te laten bezinken. Doch daardoor zijn de nutriënten niet uit het water. De vraag die ik stelde, werd zelfs niet voor de helft voorgelezen. Haar antwoord was ‘dat iedereen zijn steentje moet bijdragen’. Ziedaar hoe deze mensen rond de pot draaien.

De kern van heel deze zaak komt nu. Enkele weken geleden, na het journaal van 20u in ter zake en de afspraak kwam de Vlaamse Bouwmeester vertellen. Dat men meer inspanning moet doen voor het fijnstof en de luchtkwaliteit. De Vlaamse Bouwmeester had veel lef om te zeggen dat er nog 275.000 hectaren landbouwgrond naar natuurgebied moet gaan. Land-en tuinbouwers die dit gezien of gehoord hebben, zullen maar al te goed beseffen waarvoor de Vlaamse landmaatschappij voor dient. Met andere woorden, men moet zoveel als mogelijk de land-en tuinbouwers wegpesten!

Verwezenlijkingen VLM

Tien a vijftien jaar geleden onteigende de VLM duizend hectaren genoemd Kalkense meersen. Het land werd onteigend van de landbouwers. Zo ook een jong gezin, die een nieuw melkbedrijf hadden opgericht. Deze boerderij werd door de VLM overgedragen aan VZW natuurpunt. Op deze boerderij zijn mensen komen wonen die betaald worden door wie? Tractors en machines die iedere landbouwer nodig heeft om zijn velden te bewerken, werden ook nieuw aangekocht om dit bedrijf uit te baten. Tijdens de wintermaanden zitten deze stallen vol met specifieke runderen, die in de zomer op de natuurgebieden van natuurpunt grazen.

Dit landbouwbedrijf is niet mestbankplichtig. Het brengt economisch niets op voor de maatschappij. De uitwerpselen van deze ‘natuur runderen’ komen toch ook op het land terecht? Deze duizend hectaren werden ook nog voorzien van poelen en plassen.

Om hier eenden en ganzen goed te laten gedijen. Welke ook op hun beurt de aanpalende akkers en weides bezoeken. Om hier te komen eten en hun uitwerpselen achter te laten. De afgelopen twee zomers is er in de aanpalende dorpen een knijtenplaag geconstateerd waar de inwoners veel hinder van ondervinden. De civiele bescherming werd hiervoor ingeschakeld. Van de landbouwers hadden ze kennelijk veel minder hinder.

Even terugblikken naar de vergadering in Oudenaarde. Men heeft hier de aanwezigen de les gespeld wat ze al dan niet op hun eigen land mogen zaaien of planten. Zo ver is het ondertussen al gekomen... De boetes die uitgesproken werden, waren ook niet mals. Er werd gesproken van boetes tot €2500, meer dan 100 000 Belgische franken. Zie hier, land- en tuinbouwers waarvoor de mestbank dient. Dat iedereen eens in zijn overzicht kijkt van de betalingen die de laatste tien jaar gebeurd zijn aan de mestbank. Men zal hier aan gigantische sommen komen!

Deze miljoenen euro’s worden onder andere geschonken aan de natuurverenigingen. Die op hun beurt, opnieuw gronden aankopen met onze centen en zo ook recht van voorkoop hebben op gronden. Als men de landbouwers meer liet bemesten op hun land, zouden er veel minder mesttransporten op de openbare weg moeten komen. Zelf hebben we al reeds ondervonden, door meer te bemesten, dat we betere vruchten hadden. Daardoor was er bij de ontleding in oktober minder nitraatstikstof in de grond aanwezig.

Beseffen onze politiekers hier in België niet dat er duizenden mensen zijn die hun boterham verdienden rond de land -en tuinbouw? Hoeveel hectares verdwijnen er jaarlijks voor allerlei doeleinden zoals industrie en woningbouw? Wanneer gaat men beseffen dat wij, boeren en tuinders, broodnodig zijn? Of is men de slogan van de jaren 70 al vergeten?! ‘Hoelang moet beton koken eer het gaar is?’

Grotendeels bestaan de huidige land- en tuinbouwers tussen 55 en 65 jaar en ouder... Het merendeel hiervan heeft helaas geen opvolger. Waar gaat dit naartoe? Of wil men een maatschappij zonder land-en tuinbouwers? Boeren, laat jullie niet meer bedotten!!! Dit artikel werd geschreven door iemand die meer dan 50 jaar actief was in de veehouderij. En die de tijden heeft meegemaakt dat de stalmest en drijfmest een weldaad voor onze gronden was en nog steeds is!

De boeren weg, is dat wat ze willen?

MESTBANK = GELDBANK = PESTBANK

Hugo De Nil

Lees ook in Uw stem

Meer artikelen bekijken