Startpagina Bieten

Trage progressie van ziekten en cercospora bij de bieten

Bij dit droog weer ontwikkelen en evolueren de bladziekten relatief langzaam. Het KBIVB meldt dat slechts 2% van de velden momenteel de behandelingsdrempel bereikt.

Leestijd : 2 min

In het netwerk van waarnemingsvelden van het Bieteninstituut (KBIVB) bereikte één perceel van de 51 gevolgde bietenpercelen de behandelingsdrempel voor cercospora (5% van de bladeren aangetast door minstens één cercospora-vlek). Roest, en in mindere mate witziekte, zijn gemeld in verschillende percelen, maar zonder de behandelingsdrempel te bereiken (15% van de aangetaste bladeren).

Als de behandelingsdrempel wordt bereikt voor ten minste één ziekte, wordt aanbevolen om een erkend fungicide toe te passen aan de erkende dosis. Producten op basis van mancozeb zijn tijdelijk erkend (van 15/06/2019 tot 12/10/2019) tegen cercospora en ramularia. De toevoeging van mancozeb ondersteunt de werkzaamheid tegen cercospora en vermindert de selectiedruk van resistente cercospora-stammen. Zie de Fungi Memo 2019 voor meer informatie over het bestrijden van bladziekten en het gebruik van mancozeb.

Het KBIVB adviseert om regelmatig je percelen te controleren en om alleen te behandelen wanneer de drempel is bereikt. Preventieve toepassingen van fungiciden zijn niet rendabel in de bietenteelt.

De evolutie van bladziekten wordt op een kaart gevisualiseerd. Op de site van KBIVB is ook een presentatie beschikbaar om je te begeleiden bij het realiseren van waarnemingen en om te helpen bij het herkennen van bladziekten bij bieten. Het instituut wijst er bjivoorbeeld op om de symptomen van pseudomonas niet te verwarren met deze van cercospora. De symptomen van pseudomonas worden nog steeds frequent waargenomen. Maar dit is een bacterie waartegen geen interventie mogelijk is.

De tabel hieronder geeft de behandelingsdrempels voor enkele belangrijke bladziekten. Een blad wordt beschouwd als aangetast zodra een enkele kleine plek is geïdentificeerd met een vergrootglas. De waarneming gebeurt op minstens 50 bladeren (en idealiter 100 bladeren).

tabel bieten

KBIVB

Lees ook in Bieten

Meer artikelen bekijken