Werkgelegenheid neemt af in Waalse bosbouw

De werkgelegenheid in de Waalse bosbouw neemt af.
De werkgelegenheid in de Waalse bosbouw neemt af. - Foto: Belga

Het aantal bedrijven in de sector nam lichtjes af van 8.003 in 2017 tot 7.990 in 2019. Wat de werkgelegenheid betreft, gingen er 626 banen verloren (van 12.548 in 2016 tot 11.922 in 2018). Dat verlies wordt maar ten dele gecompenseerd door een toename van het aantal zelfstandigen, van 5.780 in 2015 tot 6.001 in 2017.

“Deze evolutie is niet eigen aan de bosbouw, maar doet zich voor in de hele industrie, met een toename van de mechanisatie. De handenarbeid wordt progressief vervangen door de machine in alle industriële sectoren”, zegt Eugène Bays van het Waalse economische agentschap voor de bosbouw. Uit de cijfers blijkt voorts dat de houtbouw het goed doet. “Die is goed voor 11 % van de nieuwe residentiële woningen en meer dan 3 % van de renovaties en uitbreidingen.”

De bossen in Wallonië bestrijken een oppervlakte van 557.909 ha, voor 51 % in handen van privépersonen. Ruim de helft van de bossen in het zuiden van het land betreft hardhout, tegenover 43 % naaldhout.

Belga

Meest recent

Meest recent