Startpagina Bieten

Aanhoudende ontwikkeling van bladziekten bij bieten

Een derde van de percelen die werden waargenomen in het netwerk van "bladziekten" bereikte de drempel van een tweede behandeling met fungiciden.

Leestijd : 1 min

Drie weken na de uitvoering van een eerste fungicidebehandeling kan de bladziekteontwikkeling soms zeer intens zijn. De situatie is echter erg verschillend tussen de percelen. KVIVB raadt u aan uw percelen te inspecteren. Een tweede behandeling mag niet systematisch worden uitgevoerd, zelfs als de behandelingsdrempel voor de tweede keer wordt bereikt.

Behandeling is alleen gerechtvaardigd in bepaalde gevallen:

• Rooien na 15 oktober

• Gevoelig ras met betrekking tot het complex van bladziekten (Fungi Memo 2019)

• Vooral wanneer cercospora zich opnieuw sterk ontwikkelt (20% van aangetaste bladeren)

Late behandelingen (na de eerste helft van september) zijn zelden rendabel, vooral op minder dan 45 dagen voor de rooi.

Als een tweede behandeling nodig is

· moeten de werkzame stoffen afgewisseld worden met inachtneming van hun werkingsmechanisme;

· kan Mancozeb toegevoegd worden als er een hoge Cercospora-druk is.

Respecteer de veiligheidstermijn voor oogst: de keuze van de fungicide zal worden gemaakt rekening houdend met de veiligheidstermijn en het aantal toegestane toepassingen.

De evolutie van de bladziekten kan op een kaart worden gevisualiseerd die elke week wordt bijgewerkt. Raadpleeg de Fungi Memo 2019 en de lijst met goedgekeurde fungicide-producten voor meer informatie over de bestrijding van bladziekten en het gebruik van mancozeb.

KBIVB

Lees ook in Bieten

Behandel tijdig tegen onkruid en slakken in bieten

Bieten Het Bieteninstituut (KBIVB) bemerkt dat de voorbije weersomstandigheden hebben bijgedragen aan een snelle opkomst en ontwikkeling van de onkruiden in bietenvelden. Ze benadrukken dat onkruid behandeld moet worden van zodra het zichtbaar is.
Meer artikelen bekijken