‘Inagro te velde!’ lokte meer dan 200 land- en tuinbouwers naar Dadizele

Op vijf demonstratie-eilanden konden men in totaal meer dan 20 demo’s volgen. De thema’s bodem, bemesting en gewasbescherming stonden centraal tijdens ‘Inagro te velde’.
Op vijf demonstratie-eilanden konden men in totaal meer dan 20 demo’s volgen. De thema’s bodem, bemesting en gewasbescherming stonden centraal tijdens ‘Inagro te velde’. - Foto: Inagro

Onderzoekscentrum Inagro doet onderzoek op proefvelden verspreid over de provincie West-Vlaanderen. Daarnaast heeft het onderzoekscentrum ook een ruim aanbod aan diensten voor de land- en tuinbouwers. Zo wordt een antwoord geboden op de huidige en toekomstige uitdagingen in de sector.

Wereldwijd vormen economische concurrentie, demografische verandering, klimaatverandering en duurzaamheidseisen uitdagingen voor de land- en tuinbouwsector. Om de Vlaamse telers daarop voor te bereiden doet Inagro onderzoek naar nieuwe teelten, betere teelttechnieken en innovaties via proeven op praktijkschaal. “Vroeger lag de focus op opbrengstmaximalisatie. Gaandeweg is het actieterrein verbreed, zonder in te boeten aan doorgedreven specialisatie. Vandaag zijn kwaliteit en milieu-impact minstens even belangrijk”, lichtte Bart Naeyaert, West-Vlaams gedeputeerde voor land- en tuinbouw, toe.

Groeiende aandacht voor milieu-impact

Om mens en milieu te beschermen, worden op Europese, nationale en regionale schaal initiatieven genomen om diverse sectoren - waaronder land- en tuinbouw - toekomstbestendig te maken. “In de landbouwsector is die verandering al lang aan de gang”, vulde gedeputeerde Bart Naeyaert aan. Het thema kreeg een vaste plaats in beleidsplannen met een grondige evaluatie van de toestand en de knelpunten. Overheden vragen de land- en tuinbouwer om hun bedrijfsmanagement aan te passen. “Het mestactieplan of MAP reguleert bijvoorbeeld het gebruik van meststoffen in Vlaanderen”, aldus de gedeputeerde.

Bart Naeyaert, West-Vlaams gedeputeerde voor land- en tuinbouw, kwam het onderzoek van Inagro van nabij bekijken.
Bart Naeyaert, West-Vlaams gedeputeerde voor land- en tuinbouw, kwam het onderzoek van Inagro van nabij bekijken. - Foto: Inagro

Innovatie en kennis zijn de sleutel om een duurzame economische verandering teweeg te brengen. “Heel wat actoren, waaronder Inagro, leveren inspanningen om landbouwers aan de toekomsteisen te helpen voldoen”, ging gedeputeerde Bart Naeyaert verder. Dankzij advies en dienstverlening kan de boer bewuster omgaan met meststoffen, ver genoeg van de waterlopen blijven en voorzichtiger omspringen met gewasbeschermingsmiddelen. Labo-analyses en precisielandbouwtechnieken helpen hem om op het juiste moment op de juiste plaats de juiste teeltmaatregel toe te passen. Via demo’s en studiedagen leert hij goede technieken te gebruiken.

Vijf demonstratie-eilanden en meer dan 20 demo’s

Om alle kennis aan de man te brengen, organiseert Inagro jaarlijks meer dan 150 activiteiten, zoals studiedagen, proefveldbezoeken en demonstraties. “Deelnemen aan al die activiteiten vraagt veel tijd van de landbouwers. Met de unieke demodag ‘Inagro te velde!’ kan de landbouwer op één dag en op één locatie meerdere demonstraties bijwonen rond diverse thema’s”, verduidelijkte Brecht Catteeuw, coördinator bodem, bemesting en water in Inagro.

Zo’n 200 geïnteresseerden verzamelden op dinsdag 10 september op de velden achter Floralux in Dadizele. Op vijf demonstratie-eilanden konden ze in totaal meer dan 20 demo’s volgen. De thema’s bodem, bemesting en gewasbescherming stonden centraal. Uiteraard was er aandacht voor het nieuwe mestactieplan. “Met de komst van MAP6 zijn bestaande regels aangepast en nieuwe regels gelanceerd”, aldus Brecht Catteeuw. “Onze adviseurs doorgronden de nieuwe regels en zoeken samen met de landbouwer naar de mogelijkheden om zijn bedrijfsvoering aan te passen aan de nieuwe regelgeving.”

Impact van gewasbeschermingsactiviteiten begrijpen

Eén demo-eiland stond volledig in het teken van gewasbescherming. “Om tot een betere waterkwaliteit te komen, moeten landbouwers in de eerste plaats begrijpen wat de impact is van hun gewasbeschermingsactiviteiten”, vertelde Elien Dupon, praktijkonderzoeker bij Inagro. “Via individuele begeleiding, workshops en demonstraties leren we de landbouwer bovendien welke maatregelen hij kan nemen om vervuiling van de waterloop te voorkomen.”

Druppeltjes gewasbeschermingsmiddelen kunnen via drift ongewenst in de waterlopen, op naburige percelen of in de akkerranden terechtkomen. Tijdens ‘Inagro te velde!’ demonstreerde Inagro het effect van driftreducerende doppen. “Om drift te vermijden, zijn driftreducerende doppen essentieel. Sinds 2017 is het gebruik van minstens 50% driftreducerende doppen of technieken zelfs verplicht”, ging Elien Dupon verder. Deelnemers konden het verschil tussen de percentages driftreductie duidelijk opmerken.

Puntvervuiling is een belangrijke oorzaak van gewasbeschermingsmiddelen in het oppervlaktewater. Een beperkte hoeveelheid gewasbeschermingsmiddelen morsen kan al snel een grote impact hebben op het milieu. “Soms kunnen kleine aanpassingen in de werkwijze de kans op puntvervuilingen verminderen of zelfs voorkomen”, klonk het tijdens de demodag. Via praktische tips leerden landbouwers om veilig te werken met gewasbeschermingsmiddelen.

Inagro besteedde ook aandacht aan het beheer van de 1-meter teeltvrije zone. “De landbouwer mag geen grondbewerking uitvoeren op die strook. Sinds 2019 zijn er zelfs controles op”, verduidelijkte praktijkonderzoeker Tom Van Nieuwenhove. “Een goed beheer van de zone voorkomt verruiging en groei van onkruiden.”

Inagro

Meest recent

Meest recent