Startpagina Pluimvee

ILVO zoekt vijf vleeskuikenhouders als ambassadeurs voor dierengezondheid

Ook in de pluimveehouderij is dierengezondheid uiterst belangrijk. Daarom zoekt ILVO vijf vleeskuikenhouders die als Disarm-ambassadeur samen met een coach en collega’s willen werken aan een betere diergezondheid op hun bedrijf.

Leestijd : 5 min

Als veehouder is het verbeteren en veilig stellen van de gezondheid van je dieren een van je belangrijkste uitdagingen. En het wordt nog belangrijker om dit te doen met een verantwoord gebruik van antibiotica. Dit niet alleen voor de productiviteit van je eigen boerderij, maar ook omwille van de toenemende maatschappelijke druk om het gebruik van antibiotica in de veehouderij te verlagen. Minder en oordeelkundiger gebruik van antibiotica op je bedrijf is belangrijk om tal van redenen:

· Je voorkomt dat ziekteverwekkende bacteriën resistent worden tegen antibiotica. Hierdoor blijft de werking van die antibiotica om ernstige ziektes bij mens en dier te behandelen in de toekomst verzekerd en kun je ze blijven gebruiken wanneer dat nodig is.

· Je verkleint het risico dat jij of je gezinsleden blootgesteld worden aan resistente bacteriën.

· Je versterkt het imago van je sector die uitdagingen niet uit de weg gaat en tegemoet komt aan de bezorgdheden van de maatschappij.

Wat is Disarm?

Disarm is een Europees project met als doel strategieën en innovaties te identificeren, te delen en te promoten die effectief zijn voor het verbeteren van de diergezondheid en het verlagen van de behoefte aan antibiotica in de Europese veehouderij. De focus ligt op het opzetten van bedrijfsdiergezondheidsteams en een netwerk van verschillende stakeholders (boeren, dierenartsen, voederadviseurs, andere leveranciers en onderzoekers) die ervaringen en kennis delen. Specifiek voor de bedrijfsdiergezondheidteams worden verschillende ontmoetings- en kennisuitwisselingsmomenten gecreëerd. Hoe ervaren collega’s de samenwerking in hun diergezondheidsteam? Hoe vertalen zij hun actieplan in de praktijk? Tegen welke obstakels lopen zij aan en welke maatregelen hebben effectief de diergezondheid op het bedrijf verbeterd?

Op zoek naar ambassadeurs

ILVO is als Disarm-coördinator op zoek naar vijf vleeskuikenhouders die willen deelnemen aan ons project en zo ambassadeurveehouder worden in Vlaanderen. Deelname betekent dat je als veehouder samen met een coach van Disarm een bedrijfsdiergezondheidsteam samenstelt dat bestaat uit jezelf, de Disarm-coach en andere mensen die belangrijk zijn voor het beheer van de diergezondheid op je bedrijf (dierenarts, boerderijmedewerker, andere adviseurs...). Dit gezondheidsteam zal samenwerken om de diergezondheid en het oordeelkundige gebruik van antibiotica op je bedrijf te verbeteren.

Wat heeft deelname aan DISARM jou te bieden?

· Je ontvangt gratis coaching om met je team de gezondheid van je dieren en ziektepreventie te verbeteren. Dit zonder compromissen qua productiviteit van uw dieren en de winstgevendheid van uw boerderij;

· Je krijgt opvolging en hulp om dit doel te bereiken en tegelijkertijd het gebruik van antibiotica oordeelkundiger te maken;

· Je krijgt de kans om kennis te maken met en te leren van andere pluimveehouders in Vlaanderen;

· Je krijgt een unieke kans om betaald te reizen naar een ander Europees land om te leren van de ervaringen van je internationale collega’s daar;

· Je kunt een ambassadeurveehouder worden voor Disarm in Vlaanderen.

Wat wordt er bij deelname van jou verwacht?

Een van de doelstellingen van Disarm is het testen en verspreiden van de bedrijfsdiergezondheidteams om boeren te helpen bij het verbeteren van ziektepreventie en diergezondheid en het oordeelkundiger inzetten van antibiotica.

Dit betekent dat een coach van het Disarm-project jou, je bedrijfsdierenarts, medewerkers en andere adviseurs die je wil betrekken, zal begeleiden om als team een interventieplan gericht op betere ziektepreventie en diergezondheid op te stellen en op te volgen. Deelnemers worden ambassadeurveehouder in hun sector en de resultaten op hun boerderij worden gebruikt als promotiemateriaal.

Meer specifiek:

- Je deelname begint tussen herfst 2019 en lente 2020 en duurt tussen de één en twee jaar;

- Je probeert de mensen die belangrijk zijn voor het beheer van de diergezondheid op je bedrijf (dierenarts, bedrijfsmedewerker, voeradviseur...) te overtuigen om actief lid te worden van jouw bedrijfsdiergezondheidsteam.

- Je doet regelmatige (om de drie à vier maanden) ontmoetingen tussen de Disarm-coach, jezelf, jouw bedrijfsdierenarts, voeder- en andere adviseurs, om een interventieplan te ontwerpen ter verbetering van jouw bedrijf en om de uitvoering en impact ervan verder op te volgen;

- Je geeft je akkoord om de aanbevolen wijzigingen op jouw bedrijf zo goed mogelijk door te voeren en om gegevens over je bedrijf te verstrekken, zodat we kunnen controleren wat de impact van deze wijzigingen is;

- Je doet korte telefoongesprekken of hebt e-mailcontact met de coach tussen vergaderingen door;

- Je organiseert twee of drie demonstraties van een halve dag op je boerderij waarin je ervaringen uitwisselt met andere ambassadeurveehouders en om collega-veehouders die niet in het project betrokken zijn te tonen hoe jouw bedrijfsgezondheidsteam werkt en hoe je het interventieplan realiseert. De uitgaven voor de organisatie van deze demonstratie-evenementen op je bedrijf worden vergoed uit het Disarm-budget.

- Je neemt deel aan één driedaagse internationale reis naar Letland om de plaatselijke ambassadeurveehouders van Disarm te bezoeken en van elkaar te leren. Wij zullen je helpen om deze reis te organiseren en je uitgaven worden gedekt door het project.

- Je geeft jouw instemming dat wij de ervaring en resultaten van het bedrijfsdiergezondheidsteam op je boerderij mogen gebruiken in informatiemateriaal zoals video's, praktijkgidsen en brochures. Dit gebeurt enkel met jouw toestemming en met respect voor je privacy en anonimiteit in de mate die jij verkiest.

Gedurende dit hele proces blijf jij uiteraard de baas over alles wat er op je boerderij gebeurt en heb je het recht om deelname op elk moment te beëindigen. Neem voor meer gedetailleerde informatie over deelname contact met ons op! Tijdens een overleg of telefoongesprek leggen we graag en geheel vrijblijvend, in meer detail uit wat deelname aan Disarm als ambassadeurveehouder inhoudt.

Contact

Is diergezondheid voor jou als vleeskuikenhouder dus belangrijk? Zou je graag je bedrijfsmanagement aanpassen om de bioveiligheid op je bedrijf en de gezondheid van je dieren te verbeteren en het gebruik van antibiotica te doen dalen? Ben je geïnteresseerd in het leren van ons en van andere boeren? Of wil je meer informatie?

Neem dan contact met Frederik Leen: frederik.leen@ilvo.vlaanderen.be of 09 272 23 82

Voor meer informatie over het hele Disarm-project, bezoek onze website, of vind ons op Twitter of Facebook

ILVO

Lees ook in Pluimvee

Meer artikelen bekijken