Startpagina Bieten

Suiker Unie begint met 15,9% suiker, 8% tarra

Het eerste weekgemiddelde van de bietencampagne 2019/20 van Suiker Unie komt uit op een behoorlijk suikergehalte van 15,9%. De gehaltes lopen uiteen van 14% tot ruim 17%. Vanwege droge oogstomstandigheden is het tarraniveau van dik 8% laag te noemen. In België start de Tiense Suikerraffinaderij op 23 september de bietenontvangst in Tienen. Deze week kwamen de eerste bieten al in Longchamps.

Leestijd : 2 min

De winbaarheidindex van 89,4 duidt op een gemiddeld matige kwaliteit. De door droogte onregelmatige groei doet zich gelden: het gehalte aan stikstof en vooral natrium ligt hoger dan gewoon. Percelen waarop niet is gespoten tegen bladschimmels, laten een duidelijk lager suikergehalte zien. Overal in Nederland wordt vergelingsziekte aangetroffen. Vooral in het zuidwesten zijn aantastingen zichtbaar van meer dan 30 procent van de perceeloppervlakten.

Suiker Unie waarschuwt dat de cijfers mogelijk niet volledig representatief zijn. De cijfers zijn gebaseerd op circa 250.000 ton geleverde bieten.

Markt

De situatie op de suikermarkt oogt volgens de Confederatie van de Belgische Bietenplanters (CBB) wel iets optimistischer dan bij de start van de vorige campagne, maar hoge verwachtingen zijn er niet. Ook de voorwaarden voor de uitzaai 2020 die de Tiense Suikerraffinaderij recent op haar informatievergaderingen voorstelde zijn volgens de telersorganisatie weinig fraai: een iets hogere suikerbietprijs bij extreem lage suikerprijzen, maar vanaf een normalisatie van de suikermarkt rond 400 euro per ton gaat de suikerbietprijs opnieuw bergaf.

Contractperikelen

Er is nog steeds geen getekend Interprofessioneel Akkoord 2020, zo schrijft de organisatie in de septembereditie van haar blad, De Bietenplanter. Verschillende discussiepunten liggen nog op tafel: zo ondermeer het prijsniveau voor de bijkomende contracten, de hoeveelheid bijkomend contract die kan worden afgesloten in verhouding tot het basiscontract, de verplichting bijkomend te participeren indien het bijkomend contract een nog vast te stellen percentage van het basiscontract overschrijdt, de vrije keuze tussen het nieuwe prijssysteem (met een deels gewaarborgde gemiddelde minimumprijs – all-in) of de oude prijsschaal,…

Lees ook in Bieten

Meer artikelen bekijken