Tiense verwacht gemiddelde opbrengst suikerbieten

Bietenprijzen zijn sinds de afschaffing van het suikerquotum laag, maar het areaal is dit jaar toch stabiel gebleven.
Bietenprijzen zijn sinds de afschaffing van het suikerquotum laag, maar het areaal is dit jaar toch stabiel gebleven. - Foto: LBL

Circa 5.000 telers leveren suikerbieten aan de Tiense Suikerraffinaderij. Maandag 23 september zullen de bieten worden opgehaald, terwijl de verwerking een dag later begint. Zowel in Tienen als in Longchamp zijn omvangrijke werken uitgevoerd om de fabrieken beter te laten marcheren. In Tienen werd de koer voor bietenstaartjes volledig vernieuwd en zijn de pulppersen gereviseerd. Langs de fabriek werd een nieuw gebouw opgetrokken voor de opslag van producten.

Het totale Belgische areaal waarop suikerbieten worden geteeld, bleef dit jaar volgens Ingels - die met persagentschap Belga sprak - zo goed als onveranderd. Dat ondanks aanhoudend lage prijzen en het feit dat het Duitse moederbedrijf Südzucker, wegens de afschaffing van de Europese suikerquota in 2017, de betaling voor de geleverde suikerbieten wijzigde en onder meer koppelde aan de evolutie van de suikerprijs. Vorig jaar startte de campagne bij Tiense Suiker op op 19 september maar ze liep onvoorzien uit tot eind januari.

Meest recent

Meest recent