BBL: ‘Jambon1 worstelt met vergroening’

Vanuit milieu-oogpunt presenteert de regering Jambon 1 een tegenstrijdig regeerakkoord, zegt de BBL.
Vanuit milieu-oogpunt presenteert de regering Jambon 1 een tegenstrijdig regeerakkoord, zegt de BBL. - Foto: BBL

Het bindende doel voor 2030, -35% broeikasgasemissies van gebouwen, transport en landbouw (non-ETS), zal niet bereikt worden met dit akkoord. Jambon zet mobiliteit en industrie niet op het pad naar een duurzame, koolstofneutrale toekomst. De groei van het vrachtverkeer en de industriële emissies zullen blijvend wegen op de luchtkwaliteit. Wel positief zijn de uitfasering van stookolieketels, dieselbussen en energieverslindende straatverlichting. Het beleid rond circulaire economie zet terecht in op circulair bouwen en aanbestedingen, maar...

Dit artikel is voor abonnees

Registreer u gratis om meer artikels per maand te genieten

Ik wil meer artikel lezen
Ik profiteer ervan
Ik ben abonnee en
heb een account
ik meld mij aan
Ik ben abonnee en
ik wil Landbouwleven online lezen
Ik schrijf mij in

Meest recent

Meest recent