Startpagina Uw stem

Opinie: respect als basis van een gezonde samenleving

De gezonde basis voor elke vorm van samenleven is volgens mij respect. Dat geldt zowel in een gezinsrelatie tussen twee partners en eventuele kinderen als in de bredere familie- leef- woon-en werkrelaties. Dat houdt in mijn aanvoelen ook in dat men de levenswijze en het gedachtegoed van anderen beroeps- en bevolkingsgroepen accepteert en respecteert zolang zij dat ook doen in de omgekeerde richting.

Leestijd : 4 min

Vegetarische lobby

Dat respect is zeker bij de vegetarische lobby ver te zoeken. Vlees en dierlijke producten moeten in hun visie gemeden worden. Tot zover voor mij geen probleem. Het wordt wel een probleem als deze mensen beginnen te roepen dat de veehouderij moet verdwijnen en alle mogelijke middelen – tot inbraak, misleidende en leugenachtige campagnes en bedreigingen toe - gebruiken om hun gedachtegoed te verspreiden. Maar ondanks de beperkte impact die hun acties hebben op de doorsnee consument, amper 3% van de Vlamingen geeft aan geen vlees te eten, zijn ze er wel in geslaagd de veehouders telkens opnieuw in een slecht daglicht te plaatsen met valse beschuldigingen over vermeende verwaarlozing, uitbuiting en mishandeling van dieren.

Beschuldigingen die voor onze veehouders, die zich 365 dagen per jaar dag en nacht met veel respect, liefde en passie voor hun dieren inzetten, telkens weer een slag in het gezicht zijn.

Insecticiden in urine

Een ander frappant voorbeeld van respectloos gedrag richting de landbouwsector vind ik de duiding rond het resultaat van een onderzoek waarbij men in de urine van kleuters residuen van insecticiden aantrof. De conclusie van de consumentenorganisatie die met de resultaten de pers haalde was: “het is de schuld van de boeren die veel te veel sproeistoffen gebruiken”. Hallo… is er dan niemand die eens verder nadenkt en de link wil of durft leggen met de massaal in elke huiskamer aanwezige bestrijdingsmiddelen tegen vliegen, muggen en andere insecten?

Om nog maar te zwijgen van de aanwezige honden en katten die in menig huisgezin leef- en slaapkamer delen met de bewoners en die op regelmatige basis een behandeling tegen luizen en vlooien krijgen. Of is het enkel op ‘den boerenbuiten’ dat onze kleinkinderen met de regelmaat van een klok een brief meekrijgen van de school met de vraag om de kleuters te controleren en eventueel te behandelen omdat er een luizenplaag woedt op school?

Prijs gezonde voeding

Een ander onderzoek dat de pers haalde had als conclusie ‘gezonde voeding moet veel goedkoper worden’. De essentie van het onderzoek was de vaststelling dat de consument veel te veel ongezonde bereidde maaltijden en allerlei gezouten snacks en zoete tussendoortjes eet. De gevolgen van deze levenswijze kosten de maatschappij elk jaar miljarden aan gezondheidszorg. Maar als men als oplossing van dit probleem niet verder geraakt dan dat gezonde voeding goedkoper moet worden dan voel ik mij als boer echt wel respectloos behandelt.

Of wat te denken van een voorpagina krantenkop op 7 augustus 2019: “Oudste natuurreservaat van België ten dode opgeschreven door naburige landbouw”. Verder in de krant wordt op 2 volle bladzijden een studie besproken die moet aantonen dat het natuurreservaat aan het verdrogen is ten gevolge van de landbouwactiviteiten in het naburige landbouwgebied. In dit artikel geen enkele nuance dat men ondertussen al 2 extreem droge zomers achter de rug heeft waardoor overal in Vlaanderen de grondwaterstand een stuk lager is dan normaal.

Ook geen enkele bedenking bij het gegeven dat het reservaat hoger ligt dan de landbouwgronden er om heen. De oplossing van deze slimme mensen: Het landbouwgebied onder water zetten om het waterpeil in het reservaat terug te normaliseren! Wetende dat dit prachtige landbouwgebied destijds ontgonnen is met als achterliggende gedachte ‘Nooit meer honger’.

Ruimte om te boeren

En wat te denken van het nieuwe regeerakkoord van de Vlaamse regering dat 10.000 ha extra bos en 20.000 ha extra natuurgebied voorziet. De vrees bestaat dat dit weer maar eens ten koste van landbouwgrond zal gaan. Vooral die 10.000 ha extra bos roept hier in de Antwerpse Kempen veel scepticisme op, met in het achterhoofd het gegeven dat in onze regio de laatste jaren tientallen, om niet te zeggen honderden hectares bos die onder natuurbeheer staan gekapt zijn om heidegebieden te creëren. De logica achter deze strategie – er moeten nieuwe bossen bijkomen, maar de bestaande worden onder het mom van natuurbeheer gekapt - is voor de landbouwsector ver te zoeken, maar ook de andere plattelandsbewoners kunnen hier maar weinig begrip voor opbrengen!

Ik zou willen afsluiten met de reactie op al die negatieve berichten en beschuldigingen richting de landbouwsector met de uitspraak van een oude boer die me zei: “Het zou nog eens oorlog moeten worden, want als de mensen honger hebben dan is de boer ineens wel onmisbaar!” Ik hoop dat het zover niet moet komen om als boer respect en waardering te krijgen voor ons werk. Want wij zorgen er ten slotte voor dat er in Vlaanderen elke dag voldoende kwaliteitsvol en veilig voedsel beschikbaar is.

Het wordt tijd dat alle Vlamingen hun verantwoordelijkheid nemen en niet voor alles wat er verkeerd loopt op gebied van vervuiling van water, lucht en het milieu met een beschuldigende vinger naar de landbouwsector wijzen! Of moeten wij als sector, net als onze Nederlandse collega’s op 1 oktober, ook eerst massaal op straat komen om aan te geven dat we het echt spuugzat zijn?

Marcel Heylen, melkveehouder in Geel

Lees ook in Uw stem

Meer artikelen bekijken