Economisch belang paardensector belicht

Celine Schoonbroodt de Azevedo met Chepetta op Jumping Mechelen van vorig jaar.
Celine Schoonbroodt de Azevedo met Chepetta op Jumping Mechelen van vorig jaar. - Foto: Belga

J umping Mechelen organiseerde een panelgesprek met diverse actoren van de sector, deskundig op de rooster gelegd door Frederik De Backer. Deze actoren waren: Hilde Vautmans, Europees Parlementslid & Voorzitster MEP Horse Group van het Europees Parlement, Stephan Detry, Voorzitter van de Koninklijke Belgische Ruitersportfederatie (KBRSF), topruiter Niels Bruynseels en Jeffrey De Sutter, die aan het hoofd staat van het bedrijf De Sutter Naturally, Europees marktleider in houten omheiningen voor paardenweides. Onderwerp van dit gesprek was het economisch belang van onze paardensector.

Van links naar rechts Stephan Detry, Hilde Vautmans, Niels Bruyseels en Jeffrey De Sutter.
Van links naar rechts Stephan Detry, Hilde Vautmans, Niels Bruyseels en Jeffrey De Sutter. - Foto: Philip Parein

Als cijfers spreken

In Europa staan zo’n 7.000.000 paardachtigen geregistreerd, waarvan 240.000 op Vlaamse bodem draven. Wallonië telt 103.000 paarden. Rijpaarden zijn het best vertegenwoordigd met 67%. Wat het aantal paarden per inwoner betreft staat België in Europa als tweede land genoteerd. Alleen Ierland doet beter. Elf paarden per vierkante kilometer telt ons land. Dit maakt meteen van België de koploper in Europa.

Economisch bekeken

In Europa is de paardensector goed voor een omzet van 100 miljard euro, waarvan 830 miljoen euro in België gedraaid wordt. 2.763 arbeidsplaatsen worden daardoor ingevuld. Frederik De Backer vergeleek daarbij paardensport en voetbal. Met zijn 830 miljoen euro per jaar draait de paardensport hier een dus aardige omzet, heus niet zoveel minder dan de 943.000 miljoen euro per jaar van het voetbal (Pro League).

Succes kwam er niet zomaar

Om deze status te behouden en kracht bij te zetten legt Stephan Detry het accent op het feit dat de sport meer media aandacht nodig heeft. “De sport leeft dankzij de grote vedetten, denk bijvoorbeeld maar aan Nina Derwael. Haar sport kwam nooit echt in de actualiteit, nu is ze er niet meer weg te denken. Als het paard veel haver krijgt ……..”, aldus de nieuwe voorzitter van de KBRSF. Jeffrey De Sutter schrijft het succes van de sector ook toe aan de Belgische bedrijven die er werkzaam zijn. “In ons land zijn er veel toeleveranciers aan de slag. Bedrijven die paardenvoeders produceren en/of verdelen, die actief zijn in de piste- en stallenbouw, handelaars, veeartsen, gespecialiseerde klinieken. Wij zijn het centrum van de paardenwereld en paardenmens zijn zit ons in het bloed. Veel familiebedrijven hebben zich bij ons ontpopt tot grote spelers in de sector’, verklaart de man achter De Sutter Naturally.

Niels Bruyseels uit het zadel gelicht

Wij kennen Niels Bruyseels vooral als de topruiter die regelmatig aan de micro komt na een prestatie van kaliber. De paardenman Niels Bruynseels is al even boeiend en verwoord bovendien uitstekend wat er roert in de sector. Volgens Niels spelen veel factoren een rol in het succes van de paardenhouderij in ons land.

“Wij beschikken hier over uitstekende accommodaties, waar elke tak van onze sport uitgeoefend kan worden. Deze faciliteiten trekken mensen en ruiters aan. Maar vooral zijn we een jumpingland geworden met dank aan onze bovenste beste vaderdieren zoals Darco, Toulon, Cornet Obolensky (Windows van ’t Costersveld), Kashmir van Schuttershof en Nabab de Rêve. Onze stamboeken leverden puik werk met een open vizier, zodat de fokkers hengsten konden inzetten uit Frankrijk, Duitsland en Nederland. En we speelden ook een vooraanstaande rol wat embryotransplantatie betreft. Ik kan zo nog even doorgaan…”

Bovendien benadrukt Bruynseels eveneens dat de huidige, jonge en succesvolle generatie springruiters veel te danken heeft aan hun leermeesters van de oudere generatie. “Maar de aller en allerbesten zijn en blijven onze paarden” duidt Bruynseels. ‘Als topruiters hebben we vrij snel zo’n 4 tot 5 Grand Prix – paarden ter beschikking. Niet minder dan 3 ervan zijn Belgisch gefokt. Dit zegt alles!”

P aardenvrouw in het panel

Hilde Vautmans weet waarover ze spreekt als ze het thema ‘paarden’ aankaart. “België is in het buitenland reeds lang niet meer louter het land van alleen maar bier en chocolade”, steekt ze van wal. “Ik hoor meer en meer praten over onze paarden in het buitenland, en we mogen dus best wel wat trotser voor de dag komen wat de sector betreft”.

Vautmans deelt dan ook ten volle de mening van Stephan Detry inzake de nodige media aandacht en beent de opmerking bij van Bruynseels en De Sutter, respectievelijk inzake het hoge BTW-tarief (21 %) en de ‘lijdensweg’, gepaard gaande met het bekomen van vergunningen. Ze benadrukt dat ze als voorzitter van de MEP Horse Group in het Europees Parlement beseft dat een ommezwaai nodig is om het paard te beschouwen als een onderdeel van het agrarisch gebeuren. “We moeten de paarden laten passen in een agrarische context en dat is een absolute prioriteit voor mij”, verklaart het Europees Parlementslid.

Elitair imago afvoeren

Moderator Frederik De Backer kaartte tot slot – opmerkelijk fijnzinnig - het feit aan dat de paardensector niet langer mag geassocieerd worden met ‘blauw bloed’ en dat de Belgische topruiters zeker geen rijkeluiskinderen zijn die alles in de schoot geworpen kregen. Waarop Stephan Detry inpikt met het feit dat het inderdaad belangrijk is te belichten wat het leven van elke dag met paarden met zich mee brengt. Met andere woorden: een down to earth versie van de paardenromantiek is nodig. Paarden houden is helemaal geen glamour en glitter. Het was voor onze topruiters hard werken van kind tot volwassene, met alle arbeid en dagelijkse zorgen die bij het houden van paarden komen kijken. En ja, daar leest men veel te weinig over in de media. Al klopt dit niet helemaal voor Landbouwleven!

Patricia Borgenon

Meest recent

Meest recent