Nieuwe EU-richtlijnen om hergebruik van water in de landbouw te stimuleren

Om de zoetwatervoorziening voor de komende jaren veilig te stellen, hebben de leden van de milieucommissie op 21 januari een informeel akkoord met de Commissie gesloten over het hergebruiken van afvalwater.
Om de zoetwatervoorziening voor de komende jaren veilig te stellen, hebben de leden van de milieucommissie op 21 januari een informeel akkoord met de Commissie gesloten over het hergebruiken van afvalwater. - Foto: EU

Bevolkingstoename, verstedelijking en toerisme hebben allemaal bijgedragen tot waterschaarste en droogteperiodes die steeds vaker grote delen van Europa treffen, in het Middellands zeegebied in het bijzonder. Wateraanvoer staat onder druk en er wordt verwacht dat de situatie zal verergeren met klimaatverandering. Naar schatting, zal de helft van de rivierbekkens in Europa tegen 2030 aan waterschaarste lijden.

Om de zoetwatervoorziening voor de komende jaren veilig...

Dit artikel is voor abonnees

Registreer u gratis om meer artikels per maand te genieten

Ik wil meer artikel lezen
Ik profiteer ervan
Ik ben abonnee en
heb een account
ik meld mij aan
Ik ben abonnee en
ik wil Landbouwleven online lezen
Ik schrijf mij in

Meest recent

Meest recent