Nieuw programma voor akkerbouw en netwerk van weerstations bij Isagri

Guilhem Fabre legt de voordelen van de onderling verbonden weerstations Météus uit.
Guilhem Fabre legt de voordelen van de onderling verbonden weerstations Météus uit.

Geofolia is een programma dat toelaat alle ingrepen en bewerkingen per perceel (of bij loonwerkers per klant) op het veld zelf te registreren via de smartphone of tablet.

Registratie op het veld

De versie voor de landbouwer laat een complete teeltregistratie per perceel toe. Alle percelen worden in het programma ingebracht aan de hand van de fotokaarten die o.m. ook bij de oppervlakteaangifte worden gebruikt. Alle bewerkingen kunnen vooraf gepland worden, waarbij één of meerdere percelen op de kaart kunnen uitgetekend worden (en eventueel verder opgedeeld). Bij spuitbewerkingen kan men, aan de hand van de gegevens van Fytoweb, nagaan welke producten mogen gebruikt worden en tegen welke dosis. Bij overschrijding van de dosis wordt een waarschuwing gegeven. Wanneer de bewerkingen dan uitgevoerd zijn kan de landbouwer ze via de app op zijn smartphone of tablet registreren. Daarna kan hij de gegevens van de app op de smartphone of tablet overbrengen naar de computer waarop het programma is geïnstalleerd. Die synchronisatie kan overal gebeuren. Op die manier gaan geen gegevens verloren en hoeven ze niet nog eens overgeschreven te worden. Achteraf kan men verschillende rapporten printen of mailen, bv. naar afnemers of andere betrokken partijen.

Voor loonwerkers voorziet het programma dezelfde functies van plannen, organiseren en registreren van de werkzaamheden. Dat kan per klant en laat toe om later vlugger en gemakkelijker te factureren. Het laat aan loonsproeiers ook toe om binnen de zeven dagen na uitvoeren van de werkzaamheden aan de landbouwer een rapport van de werkzaamheden toe te sturen, wat wettelijk verplicht is, maar nog weinig is geweten.

Onderling verbonden weerstations

Een andere nieuwigheid, die in Frankrijk reeds op de markt is en binnenkort ook in ons land wordt gelanceerd, is Météus, een netwerk van onderling verbonden weerstations.

“Die meetstations meten de temperatuur, luchtvochtigheid, luchtdruk, zonne-instraling, windrichting en windsnelheid en uiteraard ook de neerslag”, zo legt Guilhem Fabre, die meewerkte aan de ontwikkeling van die stations, uit. “Daarnaast worden ook de temperatuur aan de grond en, via sondes in de grond, ook de temperatuur in de bodem, gemeten. Ten slotte wordt ook de bladbevochtigingsgraad gemeten.”

Alle stations brengen online hun gegevens over naar internet. Speciaal aan het Météus-systeem dat door Isagri, in samenwerking met terre-net.fr wordt gelanceerd, is dat iemand die een weerstation heeft geplaatst meteen ook toegang krijgt tot de gegevens van alle andere weerstations, zodat hij een zicht krijgt op de weersevolutie in een ruime regio rond zijn bedrijf of perceel of zelfs op verre afstand (voor wie een uitstap plant).

Ook is een regenradar voorzien die werkt op basis van de neerslag die op de grond terechtkomt (en niet op basis van waarneming van wolken via satelliet). Op die manier krijgt men een exact beeld van zich verplaatsende regenwolken en kan de landbouwer zeer precies inschatten wanneer die op zijn eigen perceel zullen aankomen. Ook dat kan nuttig zijn wanneer nog snel bepaalde werkzaamheden (oogst binnenhalen bv.) moeten uitgevoerd worden.

Aan de dienst zijn ook weersvoorspellingen tot 10 dagen op voorhand en alarmsystemen (wanneer bv. vorstgevaar dreigt), verbonden. Ook wordt samengewerkt met Arvalis (landbouwkundig onderzoekstation) om voorspellingen te doen wanneer bepaalde ziekten (zoals bv. septoria in granen) dreigen. De landbouwer dient daarvoor enkel zijn perceelsgegevens, zoals bv. ras, zaaidatum, e.d., in te geven. Op die manier kan hij zijn behandelingen optimaliseren.

Ten slotte voorziet het programma nog in het opmaken van temperatuursommen, wat bv. toelaat voorspellingen te maken in verband met de afrijping van de maïs of het tijdstip wanneer stikstof kan gestrooid worden.

Naast die vaste en uitgebreide weerstations omvat het Météusprogramma ook mobiele regenmeters die voorzien zijn van geolokalisering via ingebouwde GPS. Die kunnen dan bv. geplaatst worden op percelen die verder van de bedrijfszetel gelegen zijn. Ook die gegevens worden via internet overgebracht naar de smartphone van de gebruikers van het systeem.

A.D.M.

Van handgeschreven notities naar digitale registratie

Na het bezoek aan Isagri in het Franse Beauvais had Landbouwleven een ontmoeting met een drietal Vlaamse gebruikers van het Geofolia programma voor registratie van teeltgegevens.

Wouter Devlies en Ruben Nemegheer zijn op de Aardappelhoeve uit Tielt verantwoordelijk voor de teelt van de aardappelen. Het gaat hier om een 250-tal hectaren die hoofdzakelijk in West-Vlaanderen worden geteeld. De aardappelen worden op het bedrijf gewassen, verpakt en verkocht aan diverse grootwarenhuisketens. Dit alles gebeurt onder het Global Gap certificeringssysteem.

Wouter Devlies en Ruben Nemegheer: “We realiseren heel wat tijdswinst omdat de notities van de verschillende chauffeurs niet meer moeten overgeschreven worden.”

“De werkzaamheden op het veld worden door verschillende mensen uitgevoerd, wat in het verleden meebracht dat het registreren ervan niet altijd op dezelfde manier gebeurde. Toch is het noodzakelijk om alle uitgevoerde werkzaamheden perfect te registreren in het kader van de certificering. We hadden vroeger een registratiesysteem met teeltfiches, maar zochten naar een systeem waarbij de registratie digitaal gebeurt, zodat ik achteraf de notities van de verschillende chauffeurs niet moet overtikken in de computer. Bovendien wilden we een systeem dat niet alleen registratie van de bewerkingen doet, maar ook gebonden is aan de economie, wat bij ons vroeger systeem niet het geval was”, zo legt Wouter uit. “En dat hebben we gevonden in het Isateelt programma van Isagri (voorloper van Geofolia). Daar werken we nu voor het tweede jaar mee en het eerste jaar verliep alles naar verwachting. Van zodra in het Geofoliaprogramma ook de economische module actief is, zullen we daarom overschakelen op dit nieuwe programma.”

Koen Keirsebilck: “Voortaan kan  ik de teeltfiches automatisch  uitprinten.”

Ook Koen Keirsebilck uit Hooglede is sedert begin dit jaar overgeschakeld op het Geofoliaprogramma voor teeltregistratie. Hij baat in het West-Vlaamse Hooglede een gemengd bedrijf uit met varkens, aardappelen en heel wat groenteteelten voor de diepvriesindustrie (bloemkool, spruitkool, spinazie, ...). “Ook in deze sector is een perfecte registratie van de teeltgegevens noodzakelijk want al onze afnemers eisen de teeltfiches. Vroeger ging dat met handgeschreven teeltfiches, maar nu ik werk met Geofolia zal ik in staat zijn de teeltfiches per perceel uit te printen, wat heel wat tijd zal besparen”, zo legt Koen uit. Volgens hem is het systeem heel eenvoudig, ook al omdat men zijn smartphone toch steeds bijheeft. “Nu moeten we niet meer steeds met notaboekjes rondzeulen en ’s avonds de gegevens overschrijven”, geeft hij aan.

Evy Keerman: “De registratie is verbonden aan de facturatie, zodat het opmaken van de facturen veel sneller kan verlopen.”

Evy Keerman baat samen met Kris Matthys in Oedelem een loonwerkbedrijf (Keemat) uit dat alle werkzaamheden voor de landbouw en de tuinbouwsector uitvoert. Daarnaast is er ook nog een tuincentrum. “Vroeger gebeurde de registratie van de uitgevoerde werkzaamheden in verschillende boekjes (naargelang wie het werk had uitgevoerd) en moesten die gegevens achteraf samengebracht worden voor de facturatie. In het Geofoliasysteem dat we nu gebruiken gebeurt de registratie van de werkzaamheden per klant via smartphone en is die registratie tevens gebonden aan de facturatie. Het opmaken van de facturen verloopt daardoor veel sneller en eenvoudiger”, aldus Evy.

Meest recent

Meest recent