Startpagina Economie

Fevia: bijna alle voedingsbedrijven voelen gevolgen coronavirus

Liefst 90% van de Belgische voedingsbedrijven voelt of verwacht een economische impact door het coronavirus. Circa 7% moet tijdelijke werkloosheid inroepen. Dat meldt Fevia, de belangenbehartiger van de Belgische voedingssector. Fevia vraagt de regionale, Belgische en Europese politiek om steunmaatregelen voor getroffen voedingsbedrijven.

Leestijd : 2 min

De Belgische voedingssector is enorm afhankelijk van het buitenland. De voedingssector in België is goed voor een jaaromzet van meer dan 50 miljard euro. De export was goed voor 27,6 miljard euro van die omzet. Het is een aandeel van meer dan 50%, dat nog jaarlijks groeit. Het grootste deel van de export vertrekt vanuit Vlaamse bedrijven. Het grootste deel blijft binnen de EU, met Nederland, Frankrijk en Duitsland als belangrijkste markten. China is normaal de grote groeimarit buiten de EU.

Meer dan 90.000 mensen werken in de sector. Maar waar de sector groot mag heten, geldt dat niet voor de meeste bedrijven in de sector. Wat corona betreft is het relevant te melden dat de voedingswereld een echte KMO-wereld is. Driekwart van de bedrijven heeft 10 werknemers of minder. Het zijn bedrijven die minder gemakkelijk schokken in het handelsverkeer kunnen opvangen dan multinationals als Vandemoortele of AB Inbev.

Handel verstoord

Het coronavirus brak uit in China, maar bereikte intussen ook Europese landen. Italië is met actueel zowat 4.000 besmettingen het meest getroffen, maar ook België en diens buurlanden moeten alle zeilen bijzetten om de verspreiding te beperken. Vooralsnog is de handel binnen de EU niet ernstig verstoord, maar het Chinese voorbeeld doet schrikken.

Fevia benadrukt dat het Agentschap voor Voedselveiligheid (FAVV) stelt dat het coronavirus geen invloed heeft op de voedselveiligheid. Het virus zorgt daarentegen wel voor een economische impact voor Belgische voedingsbedrijven.

90% heeft problemen

Uit een Fevia-enquête waar meer dan 100 voedingsbedrijven aan deelnamen, blijkt dat 90% van hen een impact voelen of verwachten te voelen. De leden voelen vooral de impact op diverse manieren. Zo meldt 52% dat bestellingen worden geannuleerd of uitgesteld, en de omzet daalt. Een derde van de bedrijven meldt annulering en uitstel van zakenreizen en van internationale evenementen, zoals beurzen.

Daarnaast melden bedrijven bevoorradingsproblemen. Chinese havens liggen geheel of gedeeltelijk stil en het aantal beschikbare (koel)containers is beperkt.

Fevia: geen reden tot paniek

Momenteel zijn er volgens Fevia geen indicaties die wijzen op enige reden tot paniek. Waakzaamheid blijft natuurlijk geboden, maar Fevia ondersteunt nadrukkelijk de oproep tot kalmte die zowel experts als werkgeversorganisaties de voorbije dagen gaven. ‘Laten we alles in het werk stellen om de impact op ons land en haar economische activiteiten zo laag mogelijk te houden’, aldus de organisatie.

Fevia heeft een webpagina opgetuigd met informatie inzake sociale en economische aspecten en voedselveiligheid: www.fevia.be/coronavirus

Leden kunnen vragen stellen op coronavirus@fevia.be

Fevia zegt in nauw overleg te zijn met de Belgische overheid, en neemt deel aan de zogeheten Taskforce FOD Volksgezondheid.

Jan Cees Bron

Lees ook in Economie

Meer artikelen bekijken