Startpagina Economie

ForFarmers verkoopt meer voer, maar alleen door acquisities

ForFarmers heeft in 2019 autonoom minder veevoeder verkocht. Vooral in de tweede helft van 2019 had het Nederlandse bedrijf moeite om verkopen op peil te houden. De nettowinst daalt fors door tegenvallende verkopen in het Verenigd Koninkrijk. Topman Yoram Knoop: “het zal u niet verbazen dat we niet tevreden zijn over de resultaten.”

Leestijd : 3 min

In 2019 verkocht ForFarmers in totaal 10,1 miljoen ton veevoeder en dat is 0,7% meer dan een jaar eerder. Exclusief overnames is echter sprake van een daling. In de tweede helft van 2019 daalde het volume zelfs 4%. Wat mengvoeder betreft – zo’n 7 miljoen ton – is inclusief overnames 1,9% gegroeid maar autonoom opnieuw gedaald.

De daling is zichtbaar in Nederland, België, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Van de markten die ForFarmers is alleen in Polen sprake van groei. Het is de laatste markt die ForFarmers betrad en het bedrijf is er vooral actief in de pluimveesector. ForFarmers is leidend in Nederland en het Verenigd Koninkrijk, nummer 2 of 3 in België en een subtopper in Duitsland.

Cluster België/Nederland

Inclusief overnames, bleef het volume in het verkoopcluster Nederland/België gelijk op 5,2 miljoen ton. In dit cijfer zit mengvoeder maar ook premixen en speciaalvoer die het bedrijf verdeelt. De afzet groeide door 2 kleinere overnames in Nederland en de overname van Voeders Algoet in België. Autonoom daalde de verkoop van voeders in zowel de rundveehouderij als de varkenshouderij en pluimveehouderij.

Minder winst

De brutowinst is met 0,6% gedaald tot 7,1 miljoen euro. Hoewel het volume in de tweede helft van 2019 daalde, verbeterde het resultaat in die periode door kostenbesparingen. De nettowinst daalde met liefst 70% tot 17,7 miljoen euro. Het is een wat vertekend cijfer, want een groot deel wordt verklaard door een boekhoudkundig probleem: een waardevermindering goodwill in het Verenigd Koninkrijk.

Het resultaat staat ook onder druk door een inkoopfout die werd gemaakt. Het bedrijf schatte de grondstoffenmarkt verkeerd in. Knoop benadrukt dat de inkoopprocedure na intern onderzoek inmiddels is aangepast.

Lastig en turbulent 2019

“2019 was voor ons een lastig en turbulent jaar”, aldus CEO Yoram Knoop. “In de tweede helft van het jaar realiseerden we betere resultaten, ondanks verder teruglopende autonome volumes vanwege lastige marktomstandigheden in alle landen behalve Polen. Dit kwam onder meer door de uitvoering van onze efficiencyplannen, wat onder meer de sluiting van 5 fabrieken behelsde. We liggen goed op schema met de realisatie van 10 miljoen kostenbesparing in 2021 (ten opzichte van 2018, red).”

De integratie van de 4 bedrijven die ForFarmers in 2018 overnam is afgerond. “Met deze overnames hebben we onze marktposities versterkt. We zijn verheugd dat de afzet van Tasomix in groeimarkt Polen toeneemt. Hierdoor stijgt ons marktaandeel in de groeiende Europese pluimveesector. De afzet in het VK blijft achter bij de verwachtingen waardoor een bijzondere waardevermindering noodzakelijk was. Tot slot hebben we de operationele kasstroom verbeterd dankzij onze voortdurende focus op werkkapitaal.”

Brexit, corona, stikstof

Risico’s ziet Knoop ook. In 2020 zal de druk op volumes aanhouden. Zowel de brexit als corona en dierziekten liggen op de loer. In thuismarkt Nederland is bovendien de omvang van de veehouderij onzeker, door stikstofmaatregelen van de overheid. “Hoewel het kabinet verklaarde dat inkrimping van de veestapel geen doel op zich is, is inmiddels duidelijk dat de voorgestelde maatregelen op termijn wel degelijk zullen leiden tot een lichte krimp van het aantal dieren in Nederland.”

In de crisis, ziet Knoop wel een kans. Met het terugdringen van de ecologische voetafdruk, wordt het belang van kennis en innovatie groter. “ Mede dankzij onze schaalgrootte kunnen we onze adviseurs via interne academies trainen en kennis laten delen, die zij vervolgens inzetten op het boerenerf. Voor de productie van onze voeders maken we waar mogelijk gebruik van reststromen (co-producten) uit de voedingsindustrie die niet geschikt zijn voor directe humane consumptie.

Knoop kondigt verder aan dat op 12 mei een nieuwe strategie wordt afgekondigd voor de periode tot en met 2025. Het bedrijf is beursgenoteerd, maar de landbouwerscoöperatie FromFarmers heeft een beslissende inbreng.

Jan Cees Bron

Lees ook in Economie

Meer artikelen bekijken