West-Vlaanderen blijft de landbouwprovincie

West-Vlaanderen kent van alle provincies de meeste landbouwproductie.
West-Vlaanderen kent van alle provincies de meeste landbouwproductie. - Foto: LBL

Van de 36.111 landbouwbedrijven in België liggen er 23.318 in Vlaanderen en 12.733 in Wallonië. Het Brussels gewest telt er 60. De provincie met het meest landbouwbedrijven is West-Vlaanderen: iets meer dan 8.000. Oost-Vlaanderen telt er iets meer dan 6.000, gevolg door Henegouwen met bijna 4.000 landbouwbedrijven. De landbouwbedrijven in Wallonië zijn wel beduidend groter dan in Vlaanderen. Uit de cijfers blijkt nog dat er vorig jaar minder runderen en varkens rondliepen in de stallen, maar meer pluimvee.

De rundveestapel nam met 25.000 dieren of 1% af. Er waren wel meer melkkoeien (+8.700 dieren), maar het aantal dieren bestemd voor de vleessector nam af. De varkensstapel nam dan weer af met 2%. Het pluimvee steeg met 3,42%. De totale landbouwoppervlakte nam in 2019 heel licht toe met 0,19% of 2.628 hectare en beslaat nu 1,36 miljoen hectare. Daarvan bestaat 35% uit blijvend grasland, terwijl graanteelten 23% innemen en voedergewassen 21%.

Belga

Meest recent

Meest recent