Oekraïne beperkt maïsexport niet, Polen tegen zuivelimport

Vanuit Oost-Europa wordt traditioneel veel graan uitgevoerd.
Vanuit Oost-Europa wordt traditioneel veel graan uitgevoerd. - Foto: LBL

Eerder maakte het landbouwministerie van Oekraïne bekend in navolging van Rusland en Roemenië te onderzoeken of een exportbeperking nodig is vanwege de coronacrisis. Het land behoort tot de grootste graanexporteurs wereldwijd. Oekraïne concludeert nu dat de oogst goed is geweest en de voorraden ruim zijn. Algemeen wordt aangenomen dat binnenlandse prijzen voor voedingsmiddelen eerder af dan toe zullen nemen.

Protectionistische reflexen blijven wel opduiken elders. Het Poolse landbouwministerie heeft op haar website een lijst gepubliceerd met ondernemingen die melk en andere zuivelproducten importeren. Het invoeren is volgens het ministerie gezien de huidige toestand van de melkmarkt ‘niet patriottisch’ en de lijst een exposé. Volgens het Duitse vakblad Top Agrar hebben Duitse zuivelondernemingen geprotesteerd tegen wat ze ‘discriminatie’ noemen.

Meest recent

Meest recent