Startpagina Akkerbouw

Onkruidbestrijding door de droogte in de problemen

De droogte maakt de onkruidbestrijding in veel teelten niet eenvoudig. We bespreken de situatie voor de verschillende teelten.

Leestijd : 5 min

Donderdag 8 juni is een cruciale dag volgens de weerlegende. Als het regent op Heilige Medard, regent het 40 dagen. Heilige Barnabas op 11 juni kan dit echter nog ongedaan maken. Als het op 11 juni mooi weer is, vervalt dit.

Anders zitten we dus volgens de legende tot 12 juli met regen. Merkwaardig is toch dat deze spreuk in vele landen en talen dezelfde is. Zou ze dan toch waar zijn?

Bij het schrijven van dit artikel (maandag 5 juni) zou er nu toch eindelijk wat neerslag van betekenis verwacht mogen worden. Dit zou zeker ook een hulp zijn voor de onkruidschema’s in aardappelen, maïs, bieten, spinazie, wortelen, selder en andere teelten. We zagen eind vorige week hierin problemen ontstaan. Ondertussen bleef midden deze week de regenmeter voor Ukkel onder de 10 liter voor deze maand steken. Amper neerslag van betekenis dus voor de verdere groei en onkruidbestrijding.

Verder stijgen de aantallen bladluizen, koolvlieg, wortelvlieg en preitrips op onze velden. Hier is dus waakzaamheid geboden.

Grasland

In weiden is de grasgroei in de grasmaanden april en mei zeer beperkt geweest. We zitten in de langste en dus meest productieve dagen van het jaar. Maar door droogte wordt de optimale groei beperkt. De kwaliteit is wel enorm goed en door de zonnige dagen liggen de eiwitgehaltes hoog. Toch wordt het opletten om genoeg ruwvoer te hebben.

Granen

De tarwe zit in bloei. Een droge bloei geeft minder kans op aarfusarium. Dit is dus gunstig, maar de droogte speelt een rol in de aarvulling en dus in de kilo’s.

Aardappel

Hier is controle van de onkruidbestrijding op de velden nodig. Het resultaat is wisselvallig en hangt in grote mate af van de neerslag die de toepassing tot hiertoe krijgt. 20 l blijkt voldoende te zijn. Als er minder regen is kunnen onkruiden in de gebruikte schema’s ontsnappen. De neerslag zal er zeker voor zorgen dat nog een deel van het kleinere onkruid door de bodemherbiciden bestreden wordt. De grotere onkruiden echter ontsnappen aan deze terugwerking.

In Challenge-Artist-Linuronschema’s zien we zwarte nachtschade, in andere vaak ook melganzevoet. Ook hanepoot komt toch nog tot kieming en verdient een correctie met typische grassenmiddelen. Daarnaast zien we zeker ook haagwinde, melkdistel en veenwortel.

Correctie kan met Sencor en Titus. Bij het schrijven van dit artikel was er echter schaarste aan Titus op de markt, zodat wettelijk gezien enkel Sencor overblijft. Sencor wordt het best op droog gewas (dus namiddag) toegepast. Er is wel een rasgevoeligheid naar dosis toe. Raadpleeg uw fytohandelaar voor het juiste advies rond correctie in aardappelen.

Ook aan een luisbestrijding wordt beter vanaf nu gedacht. Toprol is een typisch terugkerend fenomeen en wordt vermeden door vroeg een doeltreffend insecticide in te zetten.

Hier is er een ruime keuze aan producten. Diegene die maximaal de nuttigen sparen zijn hier te verkiezen. Zo komt er een gezond evenwicht tussen luizen en nuttigen in het veld gedurende het verdere verloop van het seizoen.

Maïs

De herbicideschema’s in de maïsteelt hebben het lastig. Vooral hanepoot en in mindere mate ook melganzevoet in de vroegst behandelde percelen zouden wel eens een bijkomende behandeling kunnen vragen.

Aangezien veel maïs tot hiertoe nog geen neerslag kreeg, kunnen de bodemherbiciden onvoldoende werking geven.

Bieten

Ook de latere bietenvelden blijven nieuwe melganzevoet en soms ook hanepoot opleveren, waardoor een extra behandeling nodig is. Door de zeer droge omstandigheden is het zeer lastig melganzevoet te bestrijden. Deze plant beschermt zichzelf zeer goed tegen droogte, met als gevolg dat er weinig contactwerking mogelijk is.

Herhalen van de behandeling met hoge dosissen contactherbiciden is de boodschap.

Vlas

Vlas zal vanaf nu in bloei komen, terwijl het bijlange niet de gewenst lengte heeft.

Dit is dus het moment om een witziektebehandeling te doen. Verkorten zal in de meeste gevallen niet nodig zijn.

Kolen

Vooral in de vroegste uitplantingen bloemkool zien we behoorlijk wat koolvlieglarven. Twee à drie larven kunnen planten die sluiten in de rij zeker verdragen.

Indien de aantallen oplopen tot 5-6 larven dient men dringend in te grijpen. Dit kan door aangieten of door met beregening te trachten de doeltreffendste insecticiden tot bij de plantvoet te krijgen. Ook zien we hier de eerste koolmot- en koolwitjesrupsen.

Selder

In selder zien we al wat luizen. Ook hier loont het om eens een behandeling te geven om geen virusoverdrachten te krijgen, eventueel gecombineerd met een lichtere onkruidcorrectie.

Spinazie

Waar vorig jaar de grote neerslag vanaf 30 mei de voorjaarsspinazie verstikte en veelal verloren ging, is het nu de hitte en droogte.

Ook in spinazie is de onkruidbestrijding lastig. Vooral melganzevoet voldoende vertragen, zodat het onder het gewas blijft, is geen sinecure. Behandelingen uitvoeren zonder verbranding te zien ook niet, aangezien het gewas zonder beregenen niet voldoende snel groeit en de onkruiden wel.

In spinazie zien we hier en daar wat aaltjes en pythiumaantasting. Blijkbaar zitten we toch met stijgende aantallen speldaaltje (Paratylenchus bukowinensis) en Pratylenchus penetrans, neglectus en crenatus. Elk hebben ze hun specifieke waardplanten, schade en eventueel bestrijdingsstrategie. Enkel analyse van wortelen van pleksgewijs achterblijvend gewas of grondanalyse brengt hier duidelijkheid.

Een gepaste aanpak daarna blijft zeker ook nog een moeilijkheid, aangezien er quasi geen chemische bestrijding meer mogelijk is. Hier zullen we in de toekomst zeker oplossingen nodig hebben.

Witloof

De zaai is ten einde, maar vele velden kennen geen voldoende opkomst, zodat hier wel herzaai zal gebeuren of reeds gebeurde.

De opkomst is rasafhankelijk, maar gemiddeld is een uiterste minimum van 20 planten per 2 meter nodig en dit in de twee zaairijen samen in ruggenteelt.

Onkruidbehandeling kan met Safari vanaf opkomst aan 5 g en dit vermengd met Kerb 300 cc en Legurame 500 cc.

Een nieuwigheid in de onkruidbestrijding dit jaar is Boa. Dit is zeker een verbetering naar het probleemonkruid knopkruid in witloof. Op kiemlob is Boa niet altijd volledig selectief. Vanaf minstens één echt blad kan met Boa gestart worden. 50-70 g is selectief op alle rassen, opnieuw gemengd met Kerb 300 cc en Legurame 500 cc, plus eventueel 20 cc AZ. AZ in zeer droge omstandigheden is geen meerwaarde, in vochtige omstandigheden zeer zeker wel.

Het onkruidbestrijdingsschema bij minstens 1 blad kan er als volgt uitzien: 60 cc Boa + 300 cc Kerb en 500 cc Legurame (+ 20 cc AZ en eventueel 7g Safari)

In 2 blad 150-200 cc Boa + 300 cc Kerb + 500 cc Legurame (+ 25 AZ en eventueel 10 g Safari).

In 2-4 blad 200 Boa + 0.5 – 1 l Legurame (+ 15 g Safari) + 70 cc AZ of 200 cc Frontier Elite of 200 cc Dual Gold. Het advies is om in totaal maximum tussen 600 en 700 ml/ha Boa te gebruiken. Mengen met Safari kan bij de bestrijding van bingelkruid en hondpeterselie.

Knolcyperus

Zoals eerder in dit artikel gemeld komt er in vele teelten terug hanepoot tot kieming. Toch blijft het zeker nodig deze ‘hanepoot’ van dichtbij te bekijken, want ook knolcyperus is een sterk stijgend en zeker onderschat probleem.

De typische kenmerken zijn een min of meer driehoekige stengelbasis. Graaft men het plantje uit, dan vindt men daar de typische rood-roest-bruine knolletjes. Wees hier kritisch. Bekijk dus hanepoot die eigenlijk bestreden had moeten zijn met herbiciden maar hier geen effect toont, want knolcyperus is weinig gevoelig voor de meeste herbiciden.

Akris, Calaris, Callisto, Lentagran, Basagran, Sencor en Roundup zijn wel middelen die in meer of mindere mate knolcyperus bestrijden en dus niet de typische middelen voor grassen!

Lieven Van Ceunebroeck

Lees ook in Akkerbouw

Zonneboer(in) en klanten investeren samen

Akkerbouw Te midden de ‘Week van de Korte Keten’ lanceerde het Steunpunt Korte Keten de tweede editie van het concept ‘Zonneboeren’. Dit project brengt boer(inn)en en consumenten samen die willen investeren in groene energie en lokaal voedsel.
Meer artikelen bekijken