ABS waarschuwt voor acties als tussentijdse evaluatie mestdecreet niet in overleg met sector gebeurt

Het ABS sluit nieuwe acties niet uit.
Het ABS sluit nieuwe acties niet uit. - Foto: Belga

Milieuminister Zuhal Demir herhaalde het nog eens uitdrukkelijk op een schriftelijke vraag van Joris Nachtergaele over de stikstofbemesting bij groenten in volle grond. “Uit een onderzoek van de VLM (Vlaamse Landmaatschappij) blijkt dat de stikstofbemestingsadviezen en de maximale stikstofbemestingsnormen voor de belangrijkste groenten kunnen worden verlaagd zonder een risico op een daling van de vermarktbare opbrengst of de kwaliteit”, stelt Vlaams parlementslid Joris Nachtergaele.

Indien nodig extra maatregelen

“Een ruwe schatting van de potentiële vermindering van de stikstofuitstoot in Vlaanderen bij een verlaging van de maximale bemestingsnormen voor prei, spruitkool, spinazie en wortelen, met de vereenvoudigde aanname dat de bemestingsnormen volledig zouden worden ingevuld, geeft een verlaging van de stikstofuitstoot met een kleine 500.000 kg. Dit komt overeen met 9 % van de maximale bemestingsruimde voor de groenteteelt”, reageert Vlaams milieuminister Zuhal Demir.

Zuhal Demir, Vlaams minister van milieu.
Zuhal Demir, Vlaams minister van milieu. - Foto: Belga

“Ik wil herhalen dat de stikstofbemestingsnormen, maximale normen zijn, terwijl een oordeelkundige bemesting bestaat uit een beperkte basisbemesting gevolgd door bijbemesting(en) op basis van staalnames en bemestingsadviezen. De mate van invulling van de bemestingsnorm zal afhangen van de bodemorganische stofvoorraad, de weersomstandigheden, eerdere bemestingen en oogstresten. De bemestingsadviesdiensten kunnen de inzichten die verworven zijn met deze studie meenemen in hun adviezen”, zegt Zuhal Demir.

Het mestdecreet voorziet een evaluatie van het mestbeleid. “Er wordt uiterlijk op 1 juli 2020 nagegaan of de resultaten van de waterkwaliteit in overeenstemming zijn met de Europese en Vlaamse waterkwaliteitsdoelstellingen, zoals onder andere opgenomen in het zesde mestactieplan, voor de periode 2019 tot en met 2022. Als blijkt dat de vooropgestelde doelstellingen niet gehaald worden, neemt de Vlaamse Regering extra maatregelen om in overeenstemming te zijn met de vooropgestelde doelstellingen. Bij deze evaluatie zullen de bemestingsnormen meegenomen worden.”

Evaluatie MAP6 is nu nog niet mogelijk

In het ABS-ledenblad De Drietand neemt voorzitter Hendrik Vandamme de manier van werken zwaar op de korrel. “Het Mestdecreet, zoals we het vandaag kennen, werd pas op 30 juli 2019 in het Staatsblad gepubliceerd. De tussentijdse evaluatie komt na 11 maanden. De nitraatresidumetingen die gebeurden tijdens de najaarscampagne 2019 en de waterkwaliteitsmetingen van de voorbije winterperiode geven onmiskenbaar waarden weer die het resultaat zijn van bemestingspraktijken op basis van de geldende regelgeving in het bemestringsseizoen 2019 en werden mee beïnvloed door de extreme weersomstandigheden in de zomer van 2019”, stelt Hendrik Vandamme.

Hendrik Vandamme, voorzitter ABS.
Hendrik Vandamme, voorzitter ABS. - Foto: Belga

Er was op dat moment nog geen nieuw decreet en MAP5 was nog van toepassing. “Pas in juni kwam de eerste communicatie van de overheid over de bijgestelde normen en drempelwaarden. De gevolgen van al de duistere, politieke manoeuvers voorafgaand aan de stemming in het Vlaams parlement en de laattijdige communicatie zijn ons bekend.” Wat volgde was onder meer een resem aan boetes.

In hun advies zitten SALV en de MINAraad op dezelfde golflengte. “Er kunnen geen sluitende conclusies worden getrokken over de ‘absolute’ effeciviteit van MAP6.” Er wordt ook gerekend op feedback met ‘de maatschappelijke klankbordgroep’. Volgens Hendrik Vandamme was dat een duidelijke oproep om niet te vlug te komen met deze evaluatie en in overleg te gaan met alle sectoren. “De milieubeweging onderschreef mee deze boodschap”, voegt Hendrik Vandamme eraan toe.

Naamloze ambtenaren

De ABS-voorzitter sluit acties niet uit. “Die tussentijdse evaluatie kan niet zoals sommige naamloze ambtenaren het menen te moeten aanpakken. Op vandaag is er nog altijd geen overleg met de sector voorzien en er is bijgevolg ook geen enkele nuance mogelijk. Wanneer men doorgaat op de ingeslagen weg zal het draagvlak, voor zover dat er nog is, volledig wegvallen en gaan we weer over naar de pittige discussies, die ook wel eens de land- en tuinbouwers weer uit hun kot zouden kunnen brengen. Het scenario om verschillende acties op te zetten zou wel eens vlugger dan gedacht uit de schuif kunnen worden gehaald”, besluit ABS-voorzitter Hendrik Vandamme in zijn voorwoord in De Drietand.

Lieven Vancoillie

Meest recent

Meest recent