ILVO schakelt meer dan een versnelling hoger: 5 x Gezondheid als leidraad voor onderzoek

Het is NU tijd voor actie. We mogen geen tijd verliezen in eindeloos gepalaver of in polariserende discussies , stelt administrateur-generaal Joris Relaes.
Het is NU tijd voor actie. We mogen geen tijd verliezen in eindeloos gepalaver of in polariserende discussies , stelt administrateur-generaal Joris Relaes. - Foto: LV

Met het project ‘5G voor landbouw en voeding’ schakelt ILVO nog een versnelling hoger in het onderzoek. 5G, deels verwijzend naar een norm voor snelheid van data-uitwisseling in de telecommmunicatie. Dat nieuwe 5G-project lanceerde Joris Relaes deze morgen in de commissie Landbouw in het Vlaams parlement.

We geven per ‘G’ een aantal aandachtspunten mee.

Gezonde productie

Klimaatvriendelijke landbouw, minder gewasbeschermingsmiddelen door meer kennis van plantenpathogenen, eiwitdiversificatie, nieuwe en oude vergeten teelten, minder antibioticagebruik in de veehouderij, duurzame combinaties met plantaardige teelten met uitloop voor landbouwhuisdieren, gezondheid en welzijn van landbouwdieren, transitie naar bio-gebaseerde economie, aandacht voor neven- en reststromen...

Gezonde verwerking

Voedselveiligheid, rol van processing (minder geraffineerde producten), eiwitdiversificatie met klemtoon op plantaardige bronnen in een gebalanceerd en gevarieerd dieet, veevoeding gericht op gezondheidsbevorderende eigenschappen van het voedingsproduct...

Gezonde consumptie

Preventie chronische ziektes, relatie dieet-darmmicrobioom, productdiversificatie met maximaal behoud van nutrienten en smaak, aangepaste voeding voor specifieke doelgroepen, blijvend inzetten op evenwichtig en gevarieerd voedingspatroon...

Gezonde socio-economische relaties

Nieuwe verdienmodellen, versterken mogelijkheden korte keten, versterken band landbouwer-consument, versterken band landbouwer-natuur, stadslandbouw, aandacht voor het welbevinden van de landbouwer.

Gezonde omgeving

Gezonde bodem, koolstofopslag in de bodem, verminderen emissies vanuit de landbouw, droogteproblematiek, verhogen biodiversiteit in het agrarisch gebied, behoud open ruimte...

Om die 5 G’s te verwezenlijken, houdt ILVO vast aan enkele principes in zijn landbouwonderzoek. “Het gaat dan om de prioriteit voor een betere bodemgezondheid, het verbeteren van de diergezondheid op een geïntegreerde manier (One Health-principe), sluiten van nutriëntencycli, een hoge biodiversiteit nastreven en die ook gebruiken in de landbouwbedrijfsvoering, de vermindering van het gebruik van externe chemische inputs, het versterken van de weerbaarheid tegen en van het aanpassingsvermogen aan milieu- en klimatologische schokken, het versterken van de autonomie van de landbouwbedrijven ten opzichte van de spelers stroomop- en stroofafwaarts in de keten, het nastreven van financiële, economische en technische zelfstandigheid van de landbouwers, co-creatief onderzoek (onder meer via de Living Labs), het versterken van de leefbaarheid van het platteland, het versterken van de band tussen consument en producent...”, stelt ILVO-topman Joris Relaes.

ILVO gebruikt agro-ecologische principes als leidraad, maar ook geïntegreerde aanpak, back to basics maar met hoogtechnologische mogelijkheden van vandaag, co-creatie, geen tijd verliezen met polariserende discussies (ook hier is diversiteit noodzakelijk), niet eindeloos palaveren maar stappen vooruit zetten en met respect voor de mensen op de land- en tuinbouwbedrijven.

Lieven Vancoillie

Meest recent

Meest recent