Vlaanderen wil in overleg met landbouwsector voluit kaart van ‘peilgestuurde drainage’ trekken

Bij droogte denken veel landbouwers aan irrigatie met water, gecapteerd uit waterlopen. In de toekomst wordt meer gedacht aan peilgestuurde drainage om het water beter te bergen.
Bij droogte denken veel landbouwers aan irrigatie met water, gecapteerd uit waterlopen. In de toekomst wordt meer gedacht aan peilgestuurde drainage om het water beter te bergen. - Foto: LV

Volgens Mieke Schauvliege, Vlaams parlementslid voor Groen, wordt vanuit de landbouwgronden nog heel veel water gedraineerd en rechtstreeks afgevoerd naar sloten, rivieren en de zee.

Mieke Schauvliege, Vlaams parlementslid voor Groen.
Mieke Schauvliege, Vlaams parlementslid voor Groen. - Foto: Belga

“Nog altijd worden in Vlaanderen nieuwe drainages gerealiseerd. De aanleg van nieuwe drainages in landbouwzones is vrijgesteld van een omgevingsvergunning, maar niet in ruimtelijk kwetsbare gebieden en overstromingsgebieden.”

Maximaal inzetten op bergen van water

Volgens Groen zijn de voorbije decennia heel veel gronden gedraineerd. “Doel was om de kwetsbaarheid van percelen te verbeteren en vroeger op het veld te kunnen. Een aanzienlijk deel van het neerslagwater verlaat via die drainage de percelen en is dan niet meer beschikbaar voor de teelt”, zegt Mieke Schauvliege. “Landbouwers opteren dan ook altijd meer voor irrigatie van akkers en zelfs graslanden met grondwater en/of water gecapteerd uit waterlopen.”

Vlaams minister Zuhal Demir woonde onlangs nog de voorstelling van een project rond waterbeheersing bij.
Vlaams minister Zuhal Demir woonde onlangs nog de voorstelling van een project rond waterbeheersing bij. - Foto: Belga

Vlaams minister Zuhal Demir is van mening dat maximaal ingezet moet worden op het ter plaatse houden en bergen van water. “Klassieke drainages passen niet in deze visie. We moeten evolueren naar peilgestuurde drainages.” Er wordt dan gedacht aan een ‘code van goede praktijk’ op te maken. “Het is natuurlijk essentieel dat ook de landbouwsector zelf het nut en de relevantie van deze transitie inziet en ondersteunt. Ik stel vast dat de sector zelf tot dit besef komt en dat er concrete projecten lopen om dit meer en meer ingang te doen vinden.”

Peilsturing als sectorale voorwaarde?

Verder denkt minister Zuhal Demir aan een aanpassing van de sectorale voorwaarden voor drainages, waarbij peilsturing als sectorale voorwaarde kan worden opgenomen voor nieuwe drainages die worden aangevraagd. “Voor bestaande drainages kan worden gewerkt met een overgangsregeling of kan prioritair worden gewerkt met betrekking tot kwetsbare gebieden. Dat kan al dan niet gepaard gaan met een steunmechanisme voor de landbouwer. We moeten alle opties bekijken. Er is nog niks beslist, maar we moeten natuurlijk wel stappen zetten.”

Voor het parlementair reces belooft Vlaams minister Zuhal Demir ook een uitgebreide droogtestrategie.

Lieven Vancoillie

Meest recent

Meest recent