Startpagina Schapen

Preventieve zorg schapen: demobedrijven gezocht

Recent werd voor de sector van de kleine herkauwers een nieuw demonstratie-project goedgekeurd omtrent preventieve gezondheidszorg met als roepnaam: Ziekten van A(bortus) tot Z(woegerziekte). Het project wordt gefinancierd door Vlaanderen en de EU. De looptijd is 2 jaar. In de opstartfase zullen op 3 plaatsen in Vlaanderen discussieavonden omtrent deze problematieken doorgaan in de week van 12 oktober 2020.

Leestijd : 3 min

De vzw Vlaamse Schapenhouderij (VSH) is coördinator en de partners zijn Dierengezondheidszorg Vlaanderen (DGZ) en KULeuven- Labo voor fysiologie der huisdieren.

De finale doelstelling van het project is om houders van kleine herkauwers te stimuleren om dierziekten te controleren via vaccinatie en goede veehouderijtechnieken. Het project wil dit bereiken via 4 deeldoelstellingen:

- Sensibiliseren betreffende het toepassen van vaccinatieprotocollen in het kader van preventieve gezondheidszorg,

- Sensibiliseren over het feit dat via gerichte managementingrepen de preventieve gezondheidszorg kan worden beïnvloed,

- Methoden van bedrijfsvoering demonstreren die, door middel van een geïntegreerde aanpak, gezondheidsproblemen kunnen voorkomen,

- Tijdig detecteren van aandoeningen (diersignalen) om zo uitbraken van dierziekten en de bijhorende negatieve gevolgen voor de dieren, de bedrijven en de handel te vermijden/te beperken.

Binnen het project zullen 4 belangrijke problematieken binnen de schapengezondheid extra aandacht krijgen met betrekking tot sensibilisatie en demonstratie van preventieve managementmaatregelen : blauwtong, klauwgezondheid, zwoegerziekte en listeriose.

Blauwtong: de blauwtong-epidemie richtte in 2006-2008 een ware ravage aan op onze schapenbedrijven en er is opnieuw dreiging.

Klauwgezondheid: hier ligt het hoofdaccent op rotkreupel : voorkoming en bestrijding.

Zwoegerziekte: bestrijding gebeurt reeds lang in stamboekmiddens maar niet in de professionele schapenhouderij.

Listeriose komt meer en meer voor met 3 verschijningsvormen: hersenvliesontsteking, abortus en sepsis (bloedvergiftiging).

In de opstartfase zullen op 3 plaatsen in Vlaanderen discussieavonden omtrent deze problematieken doorgaan in de week van 12 oktober 2020. Via onze nieuwsbrief volgt meer info. Er komen in dit en volgend najaar ook workshops omtrent de manier van vaccineren, klauwverzorging en herkennen van ziektesignalen.

Voor de komende 2 jaar worden ook (5 à 10) bedrijven gezocht (schapen, geiten, herten) die zich op het vlak van diergezondheid willen laten doorlichten en zich willen laten begeleiden. Er zullen voorstellen gedaan worden om het bedrijfsmanagement aan te passen om de diergezondheid te verbeteren. Het is hier evident dat bedrijven, die willen meewerken ook bereid moeten zijn om hun bedrijfsvoering in functie van de adviezen te wijzigen , zodat het gezondheidspeil van het bedrijf in positieve richting kan evolueren.

Bedrijven, die geïnteresseerd zijn om zich te laten begeleiden kunnen zich nu reeds melden via info@vsh.be. Wij vragen uw contactgegevens, een korte beschrijving van uw bedrijf en aanduiden van eventuele diergezondheidsproblemen. Alles zal discreet behandeld worden. Er wordt gerekend op een actieve medewerking en opvolging van de adviezen. Het bedrijf zal twee of drie keer bezocht worden. Bij overaanbod zullen de dierenartsen betrokken bij het project een onderbouwde selectie maken van welke bedrijven effectief kunnen gevolgd worden.

Over de andere initiatieven in het kader van dit project zal tijdig bericht worden via de nieuwsbrief. Wie nog niet opgenomen is in de mailinglist van onze driemaandelijkse elektronische nieuwsbrief kan zijn emailadres doorgeven aan info@vsh.be.

Lees ook in Schapen

Overwennen of kunstmatige opkweek van lammeren

Schapen De aflamperiode is momenteel op de meeste schapenbedrijven al een eind gevorderd. In de ideale situatie heeft elke werpende ooi een mooi gevulde uier en hebben de pasgeboren lammeren voldoende melk om al na een paar dagen zonder veel extra zorg de grote stal of de wei te kunnen intrekken. Geregeld komen er tijdens de geboorteperiode echter gevallen voor waarbij de ooi-lamrelatie op een of andere manier verstoord is.
Meer artikelen bekijken