Suikerbieten eerste maal bemonsterd

De eerste bemonstering uitgevoerd door de RT toont een suikeropbrengst die iets hoger ligt dan in 2019 maar iets lager dan in 2018.
De eerste bemonstering uitgevoerd door de RT toont een suikeropbrengst die iets hoger ligt dan in 2019 maar iets lager dan in 2018. - Foto: LBL

De resultaten van de eerste bemonsteringen uitgevoerd door de Tiense Suikerraffinaderij (RT) op 28 juli zijn de volgende:

De resultaten van deze eerste bemonstering zijn gebaseerd op analyses van hele bieten.

Algemene tendens van de eerste bemonstering

De eerste bemonstering uitgevoerd door de RT toont een suikeropbrengst die iets hoger ligt dan in 2019 maar iets lager dan in 2018. Het wortelgewicht ligt rond 50 ton, het suikergehalte ligt rond 16,8 graden en de bieten hebben een normale bladmassa. Deze gemiddelden verbergen echter regionale verschillen en verschillen tussen percelen die soms erg groot kunnen zijn, te wijten zowel aan de gespreide opkomsten als aan de aanwezigheid van de vergelingsziekte.

KBIVB

Meest recent

Meest recent