Startpagina Pluimvee

Hygiëne en reiniging in pluimveebedrijven op de rooster

Uit de resultaten van de hygiënogramscores op pluimveebedrijven in 2019 en tijdens de eerste helft van 2020 blijkt dat deze vergelijkbaar zijn met deze van de voorbije 2 jaar, zo meldt Dierengezondheidszorg Vlaanderen (DGZ). Bovendien waren er geen grote afwijkingen tussen de verschillende categorieën of maanden.

Leestijd : 2 min

In 2019 werden in totaal 2.272 bemonsteringen uitgevoerd waarbij de mate van reiniging en ontsmetting bepaald werd aan de hand een hygiënogram.

Het resultaat van een hygiënogram wordt weergegeven als een score van 1 tot 5. Wanneer deze score hoger is dan 1,5 wordt dit beschouwd als een hoge of ongunstige score. De monsternames werden uitgevoerd in 855 stallen op 498 unieke beslagen. Van de 2.272 bemonsteringen had 7% (163 bemonsteringen) een hygiënescore hoger dan 1,5. In de eerste helft van 2020 werden 1.155 bemonsteringen uitgevoerd in 729 stallen en dit op 371 unieke beslagen. 6% hiervan, wat overeenkomt met 66 bemonsteringen, leidde tot een score hoger dan 1,5.

Er werden in 2019 minder bemonsteringen uitgevoerd dan in 2018, maar het verschil is klein. Het aandeel bemonsteringen met een score hoger dan 1,5 bleef zowel in 2019 als in het eerste semester van 2020 vergelijkbaar met dat van de vorige jaren (zie percentages in tabel 1).

Tabel 1: Evolutie van het aantal bemonsteringen en hun resultaat.
Tabel 1: Evolutie van het aantal bemonsteringen en hun resultaat. - Bron: DGZ
.

Net als de voorbije jaren werd er ook tussen de verschillende maanden in 2019 en in de eerste helft van 2020 een variatie gezien van het aandeel bemonsteringen met een score hoger dan 1,5. Deze variatie is echter klein en het percentage schommelt voor de meeste maanden steeds rond het jaarlijks gemiddelde. Figuur 1 geeft een overzicht van het percentage bemonsteringen groter en kleiner of gelijk aan 1,5 per maand voor 2019.

Figuur 1: Overzicht van het percentage bemonsteringen groter en kleiner of gelijk aan 1,5 per maand voor 2019.
Figuur 1: Overzicht van het percentage bemonsteringen groter en kleiner of gelijk aan 1,5 per maand voor 2019. - Bron: DGZ

Figuur 2 geeft een overzicht van het percentage bemonsteringen groter en kleiner of gelijk aan 1,5 per maand voor 2020.

Figuur 2: Overzicht van het percentage bemonsteringen groter en kleiner of gelijk aan 1,5 per maand voor 2020.
Figuur 2: Overzicht van het percentage bemonsteringen groter en kleiner of gelijk aan 1,5 per maand voor 2020. - Bron: DGZ

In 2019 had 27% van de bemonsteringen in de categorie gebruik-leg een hoge score. Dit is een stijging ten opzichte van 2018 waarbij 21% van de bemonsteringen in deze categorie te hoog scoorde. In de eerste helft van 2020 scoort in deze categorie slechts 19% van de bemonsteringen te hoog.

In absolute cijfers komen de meeste hoge scores voor bij de categorie gebruik-vlees. Dit is te verwachten aangezien bij deze categorie ook het grootste aantal monsternames wordt uitgevoerd.

De variatie tussen de verschillende maanden voor wat betreft het totaal aantal bemonsteringen en het aandeel bemonsteringen met een score hoger dan 1,5 is beperkt, zowel voor 2019 als voor 2020.

DGZ

Lees ook in Pluimvee

Meer artikelen bekijken