Startpagina Aardappelen

Dien uw aanvraag aardappelen of sierteelt voor het Covid-19 steunfonds op tijd in

Bent u een aardappelteler of sierteler en kreeg u door de coronacrisis uw producten niet verkocht? Dan kunt u via het Departement Landbouw en Visserij een beroep doen op het steunfonds voor aardappelen en sierteelt.

Leestijd : 2 min

Voor aardappeltelers is vrijdag 28 augustus de laatste dag waarop u de aanvraag kan indienen. Siertelers hebben de tijd tot en met vrijdag 11 september 2020. Hieronder vindt u per sector meer voorwaarden en een link naar het formulier dat op onze website staat.

Aardappelen

Aardappeltelers kunnen een vergoeding krijgen voor de vrije bewaaraardappelen die nog in stock lagen op 15 mei van dit jaar. De vrije aardappelen die gebruikt werden voor het voederen aan de eigen veestapel in de periode van 12 maart tot 15 mei 2020, mogen bijgeteld worden bij de werkelijke stock op 15 mei 2020.

De vergoeding bedraagt maximaal 50 euro/ton en is mogelijk voor een stock van maximaal 500 ton vrije aardappelen. De eerste 100 ton vrije aardappelen komt niet in aanmerking voor de vergoeding.

De maximale stock is beperkt tot 20 ton bewaaraardappelen per hectare, geteeld in 2019. Hiervoor wordt gekeken naar de percelen met bewaaraardappelen (code 901 - niet vroege aardappelen) in gebruik op 31 mei 2019 in de eigen verzamelaanvraag van 2019.

U vindt meer informatie over de voorwaarden en het formulier op www.lv.vlaanderen.be/crisismaatregelen/aardappelen .

De uiterste indieningsdatum voor deze aanvraag is vrijdag 28 augustus 2020.

Sierteelt

Professionele siertelers die minstens 50% van hun omzet uit sierteeltproductie halen, komen in aanmerking voor een vergoeding als ze ten gevolge van de COVID-19 maatregelen in de periode 16 maart tot 30 mei 2020 per sierteeltgroep of teelt minimaal 30% omzetdaling (voor sierteeltgroepen/teelten van categorie A) of minimaal 50% omzetdaling (voor sierteeltgroepen/teelten van categorie B) hebben in vergelijking met dezelfde periode in 2017, 2018 en 2019.

De omzetdaling moet aantoonbaar zijn aan de hand van boekhoudkundige bewijsstukken. De vergoeding wordt toegekend voor het areaal van de sierteeltgroep waarbinnen de individuele omzetdaling is geleden. De vergoeding ligt vast per sierteeltgroep.

U vindt info over de vergoeding, de andere voorwaarden en het formulier voor de aanvraag op www.lv.vlaanderen.be/crisismaatregelen/sierteelt . Bij het aanvraagformulier moet u ook één of meer bijlagen meesturen, afhankelijk van de teeltgroepen waarin u de omzetdaling heeft geleden.

De uiterste indieningsdatum voor deze aanvraag is 11 september 2020.

Lees ook in Aardappelen

Meer artikelen bekijken