Witziekte gespot in cichorei

Eén enkele toepassing is meestal voldoende bij cichorei.
Eén enkele toepassing is meestal voldoende bij cichorei. - Foto: LBL

Het wordt aanbevolen om de velden waar te nemen en om een bespuiting uit te voeren indien nodig met een erkend product aan de erkende dosis. Een fungicide behandeling rechtvaardigt zich enkel voor percelen die na 15 oktober gerooid worden.

Eén enkele toepassing is meestal voldoende bij cichorei.

KBIVB

Meest recent

Meest recent