Startpagina Aardappelen

Proefrooiingen PCA geven inzicht in Fontane, Challenger en Sinora

Op verschillende tijdstippen voert het Proefcentrum voor de Aardappelteelt (PCA) proefrooiingen uit. In hun nieuwsbrief rapporteren ze over de laatst gedane proefrooiingen bij 3 aardappelrassen. Momenteel scoort Fontane 4 ton onder het 10-jarig gemiddelde, en blijkt de sortering groffer dan die van Challenger. Het ras Sinora doet het goed.

Leestijd : 2 min

Op 10 augustus gebeurde de tweede proefrooiing bij Fontane en Challenger. Het ras Sinora was aan de vierde en laatste proefrooiing toe, op 12 augustus. We geven u hierronder een summier overzicht van de resultaen. Voor meer details kan u terecht op pcainfo.be, na inschrijven.

Fontane

Elke 2 weken worden 31 praktijkpercelen Fontane bemonsterd. Deze zitten momenteel op 116 groeidagen. Voorlopig bedraagt de totale opbrengst 37 ton/ha. Er zijn wel verschillen te bemerken per regio, en beregening speelt een belangrijke rol. “In Vlaanderen blijft de opbrengst net iets hoger liggen met 38 ton/ha ten opzichte van 34 ton/ha in Wallonië”, staat er te lezen. Het PCA meldt bovendien dat de totale opbrengst de afgelopen 2 weken is toegenomen met slechts 3,8 ton/ha.

Verder bleek het onderwatergewicht toegenomen te zijn tot een gemiddelde van 433 g/5 kg. Doorwas blijft nog beperkt tot nu toe. Alle percelen beginnen wel afrijping te vertonen. Bij de Vlaamse percelen bleek de frietkwaliteit uitstekend.

Challenger

Elke 2 weken worden 9 praktijkpercelen met Challenger bemonsterd, net als in Wallonië. Deze percelen hadden al 113 groeidagen achter de rug. De bruto-opbrengst (alle sorteringen en afval) is gemiddeld 34 ton/ha, zowel in Vlaanderen als in Wallonië. Omdat Challenger meer knollen vormt per struik, is de sortering fijner in vergelijking met Fontane: 37 % behoort tot sortering +50mm.

Tussen de eerste en tweede proefrooiing is er een toename merkbaar van 3,9 ton/ha.

Ook bij Challenger is het onderwatergewicht gestegen, tot 446 g/5kg. Doorwas is nog niet opgemerkt. De afrijping ligt utssen 2 en 45 %. Net zoals bij Fontane was de frietkwaliteit van alle Vlaamse partijen uitstekend.

Sinora

Na 124 groeidagen werd voor de laatste keer de struiken gerooid. PCA geeft mee dat begin augustus de percelen al ver waren in de afrijping, en dat de droogte en warmte de afrijping versnelde. “De gemiddelde opbrengst over de 8 percelen heen bedraagt 41 ton/ha. Dit is nauwelijks meer dan begin augustus”, besluit PCA. 78 % van de opbrengst behoort tot de grove sortering.

Aangaande de kwaliteit, deelt PCA mee dat het onderwatergewicht gemiddeld 387 g/5kg bedraagt. De uitval bleef zeer beperkt.

De frietkwaliteit op de 8 percelen was uitstekend en de smaak na koken was bij de helft van de partijen goed.

MV naar PCA

Lees ook in Aardappelen

Meer artikelen bekijken