Startpagina Bieten

KBIVB waarschuwt voor cercospora

KBIVB meldt dat cercospora zich verder verspreidt in de bieten. De organisatie adviseert boeren die nog geen fungicidebehandeling hebben uitgevoerd, om observaties uit te voeren in de percelen en te spuiten zodra de schadedrempel bereikt is voor één van de 4 ziekten. Vanaf half augustus zijn de schadedrempels voor de bladziekten hoger.

Leestijd : 1 min

De schadedrempels zijn:

Cercospora, ramularia: 20 % aangetaste bladeren

Witziekte, roest: 30 % aangetaste bladeren

Als de behandeling meer dan 3 weken geleden werd uitgevoerd, adviseert KBIVB om specifiek de aanwezigheid van cercospora te controleren. Een tweede bespuiting rechtvaardigt zich enkel als de schadedrempel bereikt is en alleen als de rooi voorzien is na 15 oktober. Indien een tweede bespuiting blijkt nodig te zijn, moeten de werkzame stoffen worden afgewisseld, met inachtneming van hun werkingswijze.

Groenbemesters: Pas de keuze en de bewerkingen op uw groenbemester aan na het gebruik van bietenzaad behandeld met neonicotinoïden in 2019.

Gedurende 5 jaar na het gebruik van neonicotinoïde-behandeld zaad kunnen geen gewassen worden geplant/gezaaid die aantrekkelijk zijn voor bijen. Dit verbod houdt in dat het zaaien van groenbemesters is toegestaan enkel en alleen als de bloei wordt voorkomen door mechanische behandeling. De mechanische doorgang mag echter niet leiden tot de vernietiging van de bodembedekkers vóór de reglementaire data vastgelegd in de EAG-wetgeving.

Om bloei te voorkomen is het raadzaam om niet- of laatbloeiende soorten te selecteren. Een andere mogelijkheid is het uitstellen van het zaaien met inachtneming van de voorschriften voor tussenteelten.

Lees ook in Bieten

Vernietig onkruiden vóór de zaai in bieten

Bieten Door de regens van de afgelopen weken is er op verschillende percelen een sterke onkruiddruk zichtbaar. Het is aanbevolen een behandeling uit te voeren om deze te vernietigen aangezien zij niet gecontroleerd kunnen worden met het FAR systeem na de zaai. Dat meldt het KBIVB.
Meer artikelen bekijken