KBIVB waarschuwt voor cercospora

KBIVB roept op tot verhoogde waakzaamheid.
KBIVB roept op tot verhoogde waakzaamheid. - Foto: LBL

De schadedrempels zijn:

Cercospora, ramularia: 20 % aangetaste bladeren

Witziekte, roest: 30 % aangetaste bladeren

Als de behandeling meer dan 3 weken geleden werd uitgevoerd, adviseert KBIVB om specifiek de aanwezigheid van cercospora te controleren. Een tweede bespuiting rechtvaardigt zich enkel als de schadedrempel bereikt is en alleen als de rooi voorzien is na 15 oktober. Indien een tweede bespuiting blijkt nodig te zijn, moeten de werkzame stoffen worden afgewisseld, met inachtneming van hun werkingswijze.

Groenbemesters: Pas de keuze en de bewerkingen op uw groenbemester aan na het gebruik van bietenzaad behandeld met neonicotinoïden in 2019.

Gedurende 5 jaar na het gebruik van neonicotinoïde-behandeld zaad kunnen geen gewassen worden geplant/gezaaid die aantrekkelijk zijn voor bijen. Dit verbod houdt in dat het zaaien van groenbemesters is toegestaan enkel en alleen als de bloei wordt voorkomen door mechanische behandeling. De mechanische doorgang mag echter niet leiden tot de vernietiging van de bodembedekkers vóór de reglementaire data vastgelegd in de EAG-wetgeving.

Om bloei te voorkomen is het raadzaam om niet- of laatbloeiende soorten te selecteren. Een andere mogelijkheid is het uitstellen van het zaaien met inachtneming van de voorschriften voor tussenteelten.

Meest recent

Meest recent