Startpagina Granen

Eerste update Waarschuwingsnetwerk 2017 voor bladluis in maïs

Sinds 1998 legt het Landbouwcentrum Voedergewassen een waarschuwingsnetwerk bladluizen in maïs aan. In de verschillende Vlaamse landbouwstreken worden wekelijks een aantal maïspercelen opgevolgd.

Leestijd : 2 min

Net zoals de voorgaande jaren werken in 2017 het PVL te Bocholt, Proefhoeve Bottelare HoGent-Ugent, de land- en tuinbouwschool VTI van Poperinge, LTCW te Sint Niklaas, Inagro Beitem en PIBO Tongeren mee aan de observaties voor het waarschuwingsnetwerk. Deze 6 locaties vormen samen met 3 locaties van het CIPF (Scherpenheuvel-Zichem, Tongerlo en Breedhout) het waarnemingsnetwerk voor Vlaanderen.

Wekelijks wordt er vanaf het 4de - 5de bladstadium een overzicht gemaakt van de bladluizendruk die men van streek tot streek waarneemt. Op elke locatie worden op de rassen SY Karthoun, Benedictio KWS, LG30260 en PR38Y34 de bladluistellingen uitgevoerd (per ras telkens in 3 vooraf afgebakende zones van 10 planten). De tellingen worden gestaakt rond het tiende bladstadium, wanneer het grootste gevaar geweken is voor schade door bladluizen.

De zaai van de maïs startte dit jaar in koude en droge omstandigheden. De zaaiwerkzaamheden verliepen vlot en zodoende zat het grootste deel van de maïs in de grond vóór 10 mei. De bladstand varieert momenteel van het 8ste-9de (soms zelfs 10de) blad voor de vroeg gezaaide maïs tot het 3de-4de zichtbaar bladstadium voor de erg laat gezaaide percelen.

Momenteel treffen we maar weinig of geen bladluizen aan. Hier en daar treft men kleine kolonies aan. In meer dan de helft van de gevallen gaat het dan om de meest schadelijke soort Metopolophium dirhodum (herkenbaar aan zijn felgroene kleur). De meeste planten op de telplaatsen zijn echter nog bladluizenvrij.

Zoals de situatie nu is zullen de bladluizen niet de grootste kopzorg voor de landbouwers zijn. De aanhoudende droogte begint stillaan wel zorgen te baren. Momenteel staat de maïs er nog gezond bij en groeit normaal. Als er echter niet snel regen valt zal de droogtestress niet lang meer op zich laten wachten, zeker op droge percelen of percelen waar de onkruidbestrijding te laat uitgevoerd werd om de onkruiden tijdig te beheersen.

J.Depoorter (C.I.P.F.), namens LCV

Lees ook in Granen

Meer artikelen bekijken