Verlenging voor glyfosaat, maar roep om meer transparantie

Uit het recente Monsanto-schandaal bleek dat de producent op zijn minst in één van de gebruikte wetenschappelijke studies de resultaten heeft bijgestuurd.
Uit het recente Monsanto-schandaal bleek dat de producent op zijn minst in één van de gebruikte wetenschappelijke studies de resultaten heeft bijgestuurd.

"Internationaal is er een grote consensus dat glyfosaat niet kankerverwekkend is", verzekerde commissaris Andriukaitis het Europees parlement. Er is volgens hem dan ook geen enkele reden om de stof geen verlenging toe te kennen.

Omdat het Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek IARC de stof het etiket ‘waarschijnlijk kankerverwekkend’ had toebedeeld, lag die verlenging een tijdlang onder vuur. De Europese Voedselveiligheidsautoriteit (EFSA) en het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) zijn echter van oordeel dat glyfosaat niet kankerverwekkend is.

Uit het recente Monsanto-schandaal bleek dat het bedrijf op zijn minst in één van de gebruikte wetenschappelijke studies de resultaten heeft bijgestuurd. De roep om meer transparantie laat zich dan ook sterk horen onder de Vlaamse Europarlementariërs. Mark Demesmaeker van NVA ziet heil in structurele wijzigingen aan het systeem inzake de goedkeuring van herbiciden en pesticiden, en een grondige analyse van het professioneel gebruik van glyfosaat.

Ook Bart Staes van Groen wil dat de beoordelingspraktijk rond chemische stoffen waar nodig wordt verbeterd. Daarvoor moet de Europese Commissie de Monsanto Papers eerst grondig onderzoeken. “Er is een bredere problematiek rond het gebrek aan transparantie als het gaat om het analyseren van chemische stoffen in de EU”, vermoedt hij. CD&V’er Tom Vandenkendelaere suggereert op zijn beurt meer middelen voor onderzoek naar duurzame, kostenefficiënte alternatieven voor gewasbescherming. "Want uiteindelijk is dat het enige model voor de toekomst”, maakt de christendemocraat zich sterk.

D.C.

Meest recent

Meest recent